обновена 7:32 AM EEST, Jun 23, 2024

Правилник за коментари

  • Публикувано в За нас

Към всяка новина регистрираният потребител има възможност да публикува коментари. Лица, които не са регистрирани като потребители, не могат да публикуват коментари. Данните при регистрация, няма да бъдат предоставяни на трети лица. Редакционният екип не носи отговорност за мненията на читателите, изразени в коментарите!
Съгласно Етичния кодекс на медиите и условията за ползване администраторите имат право да премахват коментари, както и да блокират временно или постоянно достъпа на потребители, които нарушават следните условия:

  • а/ противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • б/ накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • в/обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
  • г/пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз,възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност
Targovishtebg.com не носи отговорност и за достоверността на публикуваните безплатни обяви и настъпилите промени в програмата на театри, кино, галерия, музеи и други културни институции.