charovna2017

обновена 5:09 PM EET, Dec 13, 2018

СЪЗДАДЕНА Е НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

  • Публикувано в Антоново

izbori votС указ на президента на Република България, на 2.07.2017 г. е насрочено провеждане на частичен избор за кмет на община Антоново в област Търговище, след като досегашният кмет бе избран за депутат в 44-тото Народно събрание.
С цел създаване на организация за гарантиране на сигурността и обществения ред в периода на подготовката и провеждането на избора, и за противодействие на евентуални престъпления срещу политическите права на гражданите, в ОД МВР-Търговище е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата, за да се осигури законосъобразното протичане на вота и да не се допусне нарушаване на избирателните права на гражданите. Районен оперативен щаб е сформиран в РУ-Омуртаг. За създаване на необходимата организация за работа, която да позволи всички да упражнят правото си на глас в спокойна обстановка, в ОД МВР-Търговище и в РУ-Омуртаг са изготвени и утвърдени съответните планове. Съгласно тях във всички места за гласуване в община Антоново са извършени охранителни проверки и такива за контрол на пожарната безопасност, като в хода им не са констатирани груби нарушения на противопожарните изисквания.
Външната охрана на местата за гласуване и изборните книжа ще бъде поета от служителите на РУ-Омуртаг и РУ-Търговище след запечатването на 39-те избирателни секции в общината, и ще продължи до приключване на гласуването и предаване на протоколите в Общинската избирателна комисия. След поемане на охраната от полицейски служители до началото на изборния ден в местата за гласуване няма се допускат лица по никакъв повод.
В изборния ден полицията ще осъществява само външна охрана на изборните помещения. В секциите няма да бъдат допускани лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Създадена е необходимата организация за съпровождане на автомобилите с бюлетините и изборните книжа до местата за съхранение, както и при предаването им на секционните комисии, и до Общинската избирателна комисия - след приключване на изборния ден. Проведени са срещи с ръководството на Районна прокуратура-Омуртаг предвид осъществяване на ефективен информационен обмен и взаимодействие с цел своевременно да бъде реагирано на всеки получен сигнал за евентуални престъпления и нарушения, свързани с изборния процес.
В РУ-Омуртаг е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. Удостоверенията се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта по постоянен адрес на заявителя, цифрово заснемане на лицето на заявителя и снемане на неговия подпис.

Издаването на удостоверения за гласуване в РУ-Омуртаг започва от 28.06.2017 г. и ще продължи до 30.06.2017 г. Такива ще бъдат издавани и в изборния ден– 2.07.2017 г., когато звено „Български документи за самоличност“ в РУ-Омуртаг ще работи от 8,30 до 12 ч и от 13 до 17,30 ч. На този ден на граждани с постоянен адрес в община Антоново ше се връчват изготвени лични карти или удостоверения за гласуване./телефони за справка – 0605/6 3721, вътр. 217, 252/. Напомняме, че удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия, и е валидно за изборния ден.

Пресцентър МВР Търговище

-1°C

Targovishte

Cloudy

Humidity: 81%

Wind: 8.05 km/h

  • 13 Dec 2018 5°C -3°C
  • 14 Dec 2018 2°C -1°C