charovna2017

обновена 3:02 PM EET, Nov 15, 2019

ЦИК определи членовете на ОИК в Антоново

  • Публикувано в Антоново

oik urna trg

Централна избирателна комисия определи състава на Общинската избирателна комисия в Антоново.

ОИК – Антоново е с 13 членове, като за председател на комисията е назначена Галина Радославова Янева. Заместник-председатели са Йорданка Петрова Петрова и Ахмед Акъев Ахмедов. За секретар е назначен Марко Русев Марков.
Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.