обновена 1:49 PM EEST, Jul 10, 2020

Заместник областният управител взе участие в междуведомствена комисия за решаване проблемите с напояването на ягодоплодни от яз. „Ястребино”

  • Публикувано в Антоново

1006205

Междуведомствена комисия заседава днес  при яз. „Ястребино”.

Целта на срещата бе да се набележат адекватни действия, които да осигурят вода за напояване на трайни насаждения от язовира, без това да доведе до ограничаване водоснабдяването за питейно-битови нужди на населението на община Антоново.

В срещата взеха участие Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище, Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново, Миглена Трифонова – управител на „Напоителни системи” ЕАД - клон „Долен Дунав”,  Божидар Петков – председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и Цветелин Цанков от ОД „Земеделие” – Търговище.

Присъстващите на заседанието обсъдиха възможностите за удовлетворяване нуждите на земеделските производители, ползващи вода от язовира за напояване основно на ягодоплодни култури. По данни на Българската агенция на малинопроизводителите в засегнатите райони на общините Попово и Опака се отглеждат около 3000 дка малини. За тяхното напояване до момента като единствен водоизточник е ползван яз. „Ястребино”.

Към днешна дата в язовира има общ обем вода от 17 555 000 куб.м, стана ясно от доклад на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Долен Дунав”. В тази връзка се взе решение за отпускане по 1 млн. куб. м вода за м. юли и за м. август 2020 г. за земеделските производители, като това няма да засегне питейно-битовите нужди на жителите на община Антоново. Следва предвиденото решение да бъде утвърдено от Министерство на околната среда и водите.

„Постигнатото споразумение удовлетворява засегнатите страни” – заяви зам. областният управител. Панайот Димитров подчерта, че, имайки предвид данните на „Напоителни системи” ЕАД, в язовира има достатъчни количества водни запаси за спокойно приключване на тазгодишния поливен сезон и осигуряване на вода за нуждите на жителите на град Антоново и на седемте села в общината. 

Кметът на община Антоново  прие постигнатите по време на изнесеното заседание уговорки. Той заяви, че разбира притесненията на малинопроизводителите, но за него, като кмет, е най-важно жителите на общината да не останат без вода.

Присъстващите на срещата земеделски производители от община Попово подчертаха, че към момента няма алтернативен водоизточник за напояване на засетите площи и приеха посочените обеми водни маси, които предстои да бъда подадени към тях през следващите два месеца. От своя страна Найден Петров и Пламен Стоянов – членове на УС на Българската агенция на малинопроизводителите, заявиха, че са удовлетворени от проведената среща и изразиха увереност, че се съблюдават интересите и нуждите на всички засегнати страни.

В заключение стана ясно, че посочените водни ресурси ще бъдат подадени към земеделските стопани след одобрение от МОСВ.