обновена 3:04 PM EET, Nov 26, 2020

ОИЦ – Търговище представя извънредната COVID-мярка за подпомагане на земеделци в Антоново

  • Публикувано в Антоново

a 07151

Новата извънредна мярка за подпомагане на земеделските производители ще представи в гр. Антоново екипът на Областния информационен център – Търговище.

Информационната среща ще се проведе утре, 29 юли, от 10:30 ч. за залата на Общинския съвет в града.

Експертите на ОИЦ и Националната служба за съвети в земеделието – Търговище ще обяснят подробности и начина на отпускане на финансовата помощ, която е в отговор на икономическите последици от COVID - кризата.

Стопаните ще получат разяснения и за отворената за кандидатстване подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

По извънредната мярка 21 ще бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Целта е да се осигури непрекъснатост на тяхната дейност.

До края на юли тече обсъждането на специалната мярка. Очаква се тя да бъде отворена за прием през август 2020 г.

Общият размер на бюджета по мярка 21 е в размер на 46.2 млн. евро, представляващи до 2% спрямо общия бюджет на ПРСР 2014-2020 г.