обновена 7:36 AM EEST, Jun 20, 2021

Асистентска подкрепа по проект за нуждаещи се в Антоново

  • Публикувано в Антоново

a 07151

31 жители на община Антоново ще получават асистентска подкрепа по проект.


Изпълнението на социалната услуга започна от началото на месеца. Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет. Потребителите ще бъдат обгрижвани от 10 социални асистенти.


С предоставянето на „Асистентска подкрепа” се осигурява ежедневна почасова грижа в домашна среда (до 4 часа дневно, всеки работен ден) на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, както и на хора в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.


Кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да подават документи в сградата на Община Антоново.

Новината е тагната с: антоново социални услуги проект