обновена 3:31 PM EEST, May 31, 2020

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИКА СИ – АНТОНОВО С РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

  • Публикувано в Антоново

antonovoОбщина Антоново ще посрещне тазгодишния си празник с реализиран проект за цифровизация на административните услуги. Той е на стойност 350 873 евро и се осъществява в партньорство с Фондация „Бъдеще XXI век" и с безвъзмездна помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Реализирането му нарежда общинската администрация сред най-модерните у нас. IT технолигиите, внедрени на територията на единадесетте села с кметства, вече осигуряват не само лесен и бърз достъп до интернет, но и безплатна телефонна връзка на местните хора с администрацията в общинския център. Училището в Община Антоново вече излъчва в локалната мрежа видеоуроци, които пък правят възможен споделения опит в преподавателската работа на колегите им от по-малките населени места, където често училищата са със смесени паралелки.

Средствата, с които участва Община Антоново в реализирането на проекта „IT технологиите - предпоставка за развитие на община Антоново", са в размер на 51 613 евро. Очаква се те да бъдат възстановени от Министерството на финансите след окончателното приключване и отчитане на проекта. Заключителната конференция по проекта ще се проведе в рамките на Антоновден - традиционен празник на Общината и Международен ден за етническа толерантност.