обновена 1:09 PM EEST, Sep 24, 2021

Искат помощ за отстраняване на последици след наводнението в Антоновско

  • Публикувано в Антоново

2606212

На заседание в областната администрация са разгледани постъпили искания за финансиране отстраняването на последици от бедствието през лятото.

Те са внесени от кмета на община Aнтоново Хайредин Мехмедов. Постоянната работна група /ПРГ/ към областния управител разгледа общо седем сигнала. След гласуване реши да предложи на областния управител да изпрати в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет становище, че четири от исканията са целесъобразни за финансиране.

Според работната група, положително становище се налага за силно пострадалия общински път Таймище-Стеврек-Милино, в и извън регулацията на с. Милино. Част от пътната настилка е разрушена, образували са се дълбоки вади, пътят е прокопан и трудно проходим, а на съществуващия мост има свлачище, което при задълбочаване, може да засегне и целия път.

Ще се търси финансиране и за обновяване на две улици в с. Стара речка, които са били наводнени, вследствие на което са се образували дълбоки вади, а асфалтовата настилка остава прокопана и непроходима.

При одобрение от МКВП, в района на с. Дъбравица ще бъде отстранено свлачище при мост на пътя Антоново-Орач-Халваджийско–Дъбравица, образувано след придошла висока приливна вълна на дере на общинския път. Вследствие част от конструкцията на моста е поддала, а асфалтовата настилка - разрушена.