charovna2017

обновена 4:02 PM EET, Jan 17, 2020

Лесовъди от ДГС-Омуртаг предават опита си на колеги

  • Публикувано в Омуртаг

om dgs0519

Над 100 лесовъди, горски и експерти, работещи в системата на горите, се включиха в съвместното съвещанието по маркиране на ДГС-Омуртаг, ДЛС-Черни Лом и ДГС-Търговище.

На срещата присъства и директорът на РДГ – Шумен инж. Емил Гелов.

Исках в съвещанието да участват повече колеги, за да им предадем опита си от последните години, свързан със санитарните сечи. За съжаление иглолистните гори в стопанството ни бяха поразени от болести и корояди и се наложи да проведем сечи, каквито тук никога не са правени, обясни директорът на ДГС-Омуртаг Красимир Николов, по чиято идея се проведе съвещанието.

Инж. Николов допълни, че е показал пред лесовъдите и горските обектите, по които е работено и как след това протича залесяването им с широколистни видове.

За всички нас беше важно да опресним знанията си, да обясним на младите колеги как трябва да се извършва маркирането според сега действащата нормативна база в горите, каза още Красимир Николов.

Според него такива събирания са важни, защото помагат на младите специалисти, които до вчера са били на ученическата скамейка от една страна, а от друга - лесовъдите със стаж могат да видят добрите практики, които се прилагат в ДГС-Омуртаг.