обновена 11:18 AM EEST, May 12, 2021

Екоинспекцията провери сигнал за замърсяване на язовир „Омуртаг“

  • Публикувано в Омуртаг

riosv tab15

След подаден сигнал от гражданин за замърсяване на микроязовир „Ялъдере“ с фекалии експерти от РИОСВ - Шумен, БДДР - Плевен, ОДБХ - Търговище, Община Омуртаг и Регионална лаборатория - Шумен към ИАОС извършиха съвместна проверка на язовир „Омуртаг" (Ялъдере) и на кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“.

Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Шумен.


При проверката на язовира се установи, че цветът на водата е жълтозелен, но няма отлагания в зоната на контакт на водата и брега, както и мъртва риба. Взети са две проби от повърхностните води на язовира за установяване на качеството на водата.


Паралелно с огледа на язовира е извършена проверка на кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“ - Омуртаг, като възможен източник на замърсяването. Експертите констатираха, че торовата течност от кравефермата се събира в бетонова яма в лошо техническо състояние, като се наблюдават течове. Оттичането на битово-фекалните отпадъчни води е към дерето, вливащо се в язовира. На брега е установено и депониране на торова маса върху земната повърхност, която при валежи също може да попадне в дерето, приток на язовир „Омуртаг". 


Съставен е констативен протокол от РИОСВ - Шумен и са издадени съответните предписания. За установените нарушения предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Новината е тагната с: омуртаг язовир риосв