обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

Нов вид феромонови уловки са заложени на територията на ДГС-Омуртаг и ДЛС-Черни Лом

  • Публикувано в Омуртаг

dgsu 0719

Нов вид феромонови уловки са заложени на територията на ДГС-Омуртаг и ДЛС-Черни Лом.

Чрез уловките се установява  степента на нападение от корояди в иглолистните насаждения. Съоръженията са разработени въз основа на най-новите методи за борба с вредителите, базирани на австрийския и немския опит. Целта е да се повиши ефективността при хващане на възрастните насекоми. Според статистиката, улавянето на една женска довежда до редуциране на популацията с 16 000 насекоми.

Според експертите от Североизточното държавно предприятие и Лесозащитна станция-Варна  това може да доведе до значителен напредък в борбата срещу нападенията от върхов корояд, шестзъб корояд и типограф и последиците за природата в региона.

През третата десетдневка на месец август предстои отчитане на резултатите.