charovna2017

обновена 9:04 AM EET, Feb 26, 2020

Премахват таксите за детските градини в Омуртаг

  • Публикувано в Омуртаг

ddg lqto12

Премахват таксите за детските градини в Омуртаг.

За това съобщават от пресцентъра на местната администрация.

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг бе одобрено предложението на кмета инж. Ешреф Ешрефов,  за отпадане плащането на таксата за ползването на детска ясла и детски градини на територията на общината.

За целта бе направено изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права. Промените се прилагат считано от 1 август 2019 г.

С освобождаването на родителите или настойниците на деца от таксата за ползване на детски заведения, разходите за предоставяне на услугата ще бъдат за сметка на приходите на община Омуртаг за съответната бюджетна година.

Целта на тези промени е подобряване нивото на образование в общината, чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения от най-ранна възраст. Очаква се отмяната на таксите да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците, както и да се стимулират младите хора да не се местят в търсене на по-добри условия за живот на семействата си.

В община Омуртаг има една детска ясла и две средищни детски градини с осем филиала в селата. Към момента в тях се обучават и възпитават 484 деца от 1 до 7 г.