обновена 12:48 PM EEST, Sep 24, 2020

Прекъсвания на електрозахранването в села от община Омуртаг

  • Публикувано в Омуртаг

elektromer nptok

В периода 20.05.2020 - 20.06.2020 от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,

ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: следните населени места в общ. Омуртаг: с. Беломорци, с. Българаново, с. Великденче, с. Величка, с. Веренци, с. Веселец, с. Висок, с. Врани Кон, с. Голямо Църковище, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с. Горно Новково, с. Горско Село, с. Долна Хубавка, с. Долно Козарево, с. Долно Новково, с. Звездица, с. Зелена Морава, с. Змейно, с. Илийно, с. Камбурово, с. Кестен яво, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. Могилец, с. Обител, с. Панайот Хитово, с. Паничино, с. Петрино, с. Плъстина, с. Птичево, с. Пъдарино, с. Първан, с. Рътлина, с. Станец, с. Тъпчилещово, с. Угледно, с. Царевци, с. Церовище и с. Чернокапци.

Прекъсванията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 мин. и се налагат поради подмяна на електромери.