обновена 10:44 AM EEST, Aug 13, 2022

Залесяват нови 242 дка гори край Омуртаг

  • Публикувано в Омуртаг

gora 1017

1748 декара нови гори ще бъдат създадени през 2022 година на територията на СИДП.

За залесяването ще бъдат използвани  над 1 милион фиданки от различни горскодървесни видове. Към момента са залесени 972 дка, като предстои тяхното отглеждане. Останалите площи ще бъдат залесени през есента, съобщи инж. Христина Манолова-експерт в предприятието.

Площите за залесяване, които горските стопанства в обхвата на СИДП планират средногодишно, не са много, тъй като почти всички свободни площи са залесени в близкото минало, а тези които се освобождават по една или друга причина се залесяват своевременно.

Трябва да се знае, че залесяването е един много сложен, дълъг и скъпо струващ процес, който изисква много време, труд и средства. Най-напред трябва да се подбере правилно дървесният вид, с който да се залеси, съобразено с условията на средата, за да се гарантира, устойчивото развитие на младата гора. Необходимо е да се извърши и добра подготовка на почвата, като дейността не приключва със самото засаждане на фиданките. Следва тяхното отглеждане, чрез окопаване, плевене, разрохкване на почвата, което продължава през следващите няколко години. След това са нужни още много грижи и усилия, докато дръвчетата станат зряла гора, категорична е Манолова.

По Оперативна програма „Развитие на селските райони“ е предвидено за тази година да се залесят общо 765 дка, като в  ДЛС-Балчик – 131 декара, 71 декара са в ДГС- Генерал Тошево, ДГС-Варна – 130 декара, ДГС-Шумен – 147 декара, ДГС-Нови пазар – 44 декара и най-много предвидени площи за залесяване по тази програма са в ДГС Омуртаг-242 дка.

272 дка, ще бъдат залесени със средства от компенсационно залесяване и 147 дка със средства на предприятието.

Нови гори не се създават само чрез залесяване. Горите се възобновяват естествено. Както хората се раждат, растат и умират, така е и с горите. А от естествената гора, няма по здрава и устойчива на климатичните промени, както и срещу нападения от болести и вредители. За това и голяма част от усилията на лесовъдите от горските стопанства в обхвата на предприятието са насочени към подпомагане появата и развитието на естествени фиданки, което изисква по малко средства и усилия, а положителните резултатите са гарантирано в пъти по-сигурни, обясни инж. Манолова.

За 2022 в обхвата на дейност на СИДП е планирано извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на млади насаждения върху площ от близо 40 000 дка.

Източник: СИДП

Новината е тагната с: дърво дгс омуртаг сидп залесяване