обновена 7:33 AM EEST, Oct 4, 2023

Министър Цеков набеляза стъпки за решаване на водния проблем в Омуртаг

  • Публикувано в Омуртаг

sreshta minister Tsekov oblasten upravitel

Кметът Ешрефов увери, че до 10 август ще осигури нужното електрозахранване, за да стигне водата до гражданите

„Държавата ще се намеси по-сериозно в решаването на водния проблем на Омуртаг с всички законови норми, ако набелязаните краткосрочни мерки не дадат резултат. Имаме дългогодишен проблем със законосъобразността на изграждането и качеството на довеждащия водопровод от яз. „Ястребино“. Благодарение на колегите от ВиК - Търговище, този водопровод е саниран в частите, в които е дефектирал, изпитан е и в момента има разумна увереност, че до гр. Омуртаг може да се подава вода от порядъка на 15 до максимум 30 л/секунда“. Това заяви в Търговище днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков след като свика на място работна среща, на която бе обсъден нерешеният през последните 35 г. проблем с целогодишния режим на водата за Омуртаг. На нея бяха набелязани стъпки от всички ангажирани с казуса институции, за да получат жителите на града достъп до постояннотечаща вода за питейно-битови нужди. В срещата участваха експерти от МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, областният управител на Област Търговище Гергана Цонева, кметът на Омуртаг Ешреф Ешрефов, представители на водоснабдителното дружество ВиК ООД – Търговище и на гражданските сдружения „Вода за Омуртаг“ и „Искам вода за Омуртаг“.

„За да стигне тази вода до гражданите, община Омуртаг трябва да ремонтира помпените станции. Имаме уверението от страна на кмета, че от гледна точка на осигуряването на електрозахранване, към 10 август всичко ще е готово. Имам готовност веднага след това да насроча приемателни комисии, така че да бъде прието електрозахранването“, каза още регионалният министър.

Андрей Цеков допълни, че екип експерти от МРРБ ще остане в града в следващите дни за оглед на място, съвместно с представители на ВиК оператора и на община Омуртаг. Целта е да идентифицират всички мерки, които трябва да бъдат взети, така че технически към края на месец август да е възможно тези 15 - 30 л да влязат във водопроводната мрежа. Предстои провеждането и на втора среща.

Управителят на ВиК - Търговище инж. Явор Миланов посочи, че е реалистично водоподаването в Омуртаг да бъде възстановено до 10 август. В момента в града се подава питейна вода от 16:30 часа за 4 часа на денонощие. При постъпване на количество от 15-30 л/сек от яз. „Ястребино“ жителите на Омуртаг ще имат вода през деня, а ще се спира през нощта. Очаква се това да се случи след провеждане на всички мероприятия по тестване на първи подем, втори подем и висока зона.

Според министър Цеков за решаването на проблема със законността на построените съоръжения и въвеждането им в експлоатация ще е необходимо обявяването на търпимост, което ще стане след промени в Закона за устройство на територията и ще засяга и други обекти като магистрални участъци и язовири. Планира се проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ да бъде предложен на народните представители за обсъждане през септември.

Министърът напомни, че МРРБ има сключено споразумение с община Омуртаг за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на стойност 2,6 млн. лв. без ДДС. 50% от сумата е преведена и със средствата се ремонтират водопроводи в ниската зона на града. Цеков увери, че общината може да кандидатства за останалата част от финансирането след като приключи първия етап от предвидената работа.

По време на работното си посещение днес министър Цеков се запозна на място и със състоянието на пречиствателна станция за питейни води „Ястребино“ от едноименния язовир. Съоръжението подава 114 л/сек пречистена вода с добри качества за жителите на град Антоново и още 11 селища в региона. Тя ще пречиства водата и за жителите на Омуртаг след като водопроводът от язовира бъде пуснат в експлоатация.

В отговор на въпрос от медии регионалният министър посочи, че безводието, особено за Северна България, е много сериозно през летния сезон. Като причина за него той определи хроничния недостиг на инвестиции във ВиК отрасъла. И допълни, че темата не може да бъде решена без преосмисляне на националната политика в областта на ВиК и без привличането, включително, и на частни инвестиции.

В момента засегнати от режим на водоподаването са общо 78 000 жители в 41 общини в страната.

По-рано днес министър Цеков проведе работна среща с областния управител на Търговище Гергана Цонева и кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров. На нея присъстваха и народният представител Настимир Ананиев, управителят на ВиК – Търговище инж. Явор Миланов, експерти от администрациите и др. Бяха обсъдени широк кръг въпроси, свързани с проблемите на региона. Министър Цеков увери представителите на местната власт, че МРРБ ще продължи да финансира проекти на общините. „Този фонд ще бъде ежегоден, като планираме бюджет около 500 млн. лв. Със средства от него ще се финансират проекти за общинско развитие, а не само за ремонт на пътища и водопроводи, както досега“, посочи той. По този начин местните администрации ще могат да кандидатстват с проекти за подобряване на градската среда, читалища, културни обекти, паркове и т.н. Предвижда се през месец октомври т.г. да бъде обявена конкурсна процедура за набиране на проекти от общините, като след ревизия на изпълнението на бюджета на министерството ще е ясна и сумата, която може да се отпусне. „Ще заложим ясни критерии, за да може всяка община да получи финансиране“, увери Цеков.

„През месец септември се очаква да приключи оценката на проектите за енергийна ефективност на жилищните блокове, подадени по първия етап на процедурата с финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост“, информира министър Цеков в отговор на въпрос на местните власти. Той припомни, че подадените проекти от общините са много повече от предвиденото финансиране. „Програмата за саниране ще стартира, но с наличния ресурс няма да покрием всички нужди в страната. Политиките на ЕС изискват намаляване на потреблението на енергия като част от плана за декарбонизация, но подходът предвижда финансирането да продължи чрез финансови инструменти, а не грантово. Работим с министерствата на енергетиката и на околната среда и водите, за са структурираме механизъм, който да продължи инвестициите в енергийна ефективност чрез съчетаване на публични средства и финансов инструменти от различни източници. Вторият етап на процедурата, който изисква и 20% самоучастие на собствениците, ще покаже има ли интерес към подобна мярка“, коментира регионалният министър.

Източник: ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ