обновена 8:25 AM EEST, Aug 3, 2020

Основно училище ,,Васил Левски” в село Крепча приключи международен проект

  • Публикувано в Опака

kr 208151Финална среща между ученици, учители и родители отбеляза приключването на проекта "Discover your hidden skills" на ОУ "Васил Левски" с.Крепча, общ.Опака по секторна програма "Коменски" към Център за развитие на човешките ресурси.
На 28 юли 2015 г. в гр. Велико Търново беше организирана и проведена работна среща за отбелязване края на двугодишната работа по проекта за многостранно партньорство и разпространение и отчитане на резултатите от него.
През 2013г. ОУ“Васил Левски“ кандидатства по европейската програма ”Учене през целия живот по секторна програма „Коменски” – „Многостранни партньорства”. Само 116 училища в България и само две в Търговищка област получиха одобрение и възможност да реализират проекта си.  Основно училище „Васил Левски„ с. Крепча бе едно от одобрените.
За нашето училище това бе първият такъв спечелен проект. Отпуснатото финансиране за него от Европейската комисия бе на стойност 20 000 €. Проектът включваше 24 мобилности – посещения и обмяна по теми, свързани с европейската идентичност за период от 2 години /2013-2015/, с партньори от Полша, Румъния, Турция, Чехия, Испания иЛитва.
ОУ “Васил Левски“ е българският партньор. Подходихме към това предизвикателство силно мотивирани, с огромно желание и интерес.  През цялото време учители, ученици, родители и ръководство си сътрудничеха в реализирането на проекта.Радвахме се на голяма обществена подкрепа.  Подготовката на песни, спортни състезания, театър, танци, рисунки, постери, презентации на националния език и на работния език на проекта – английски, бяха използвани като средство за комуникация. Имаше много съвместни инициативи, които бяха тясно свързани с учебната програма, нашето село, нашето училище, с културното многообразие на държавите участници в проекта, размяна на е-мейли между учителите и учениците и споделяне на добри практики, разказа Диана Христова- координатор на проекта.
Работата по този проект даде възможност на училището да повиши авторитета си сред ученици, родители, сред образователните и местни институции, както и сред широката общественост.
За учителите това бе една изключителна възможност да се запознаят отблизо с образователната система на страните партньори и да обменят добри практики.
На учениците проектът доказа, че вратата към Европа е отворена за всички, независимо от техният социален статус и че всеки има в себе си скрити умения, които трябва да открие и покаже на света, допълва Христова.

kr 208152

Заключителната среща на 28 юли 2015г. събра ученици и учители от ОУ,,Васил Левски”, родители, възпитаници и преподаватели от други училища , както и хора извън сферата на образованието. Координаторът на проекта обобщи двугодишния период в презентация като проследи всички етапи и дейности, свързани с изпълнението му от самото начало. Представена бе интересна и полезна информация и за партньорите.
Филми за всяка една работна визита пък съживиха емоции и спомени от преживяното и участници в мобилностите разказаха за своите лични впечатления от срещите им с традициите и с начина на живот на домакините. Споделиха, че се чувстват по-самоуверени и културно обогатени след участието си в проекта. Всички присъстващи изразиха радост и задоволство от участието си в проведеното събитие. Бяха раздадени рекламни материали с логото на проекта, сподели Диана Христова.
Гостите благодариха за предоставената им възможност да станат част от заключителната среща и че нямат търпение да разкажат за впечатленията си.
,,Осъществяването на този проект е успех за нашето училище. Но истинското удовлетворение дойде с реализацията, с изработването на крайните продукти, с осъществяването на целите.Имахме много работа, но със силен и работещ с ентусиазъм екип, с толерантни партньори и положителна мотивация, всичко приключи успешно. Сега остава да се радваме на позитивното му въздействие върху деца, учители, родители и общественост... И да подготвим следващ проект!”- завърши с думите Седат Мехмедов, директор на ОУ,,Васил Левски” с.Крепча.

kr 208153