обновена 5:37 AM EEST, Jun 15, 2021

500 000 лева ще получи община Опака по проекта "Нови възможности за грижа и независим живот"

  • Публикувано в Опака

opaka obshtizgledБлизо 500 000 лв. ще получи община Опака по проекта "Нови възможности за грижа и независим живот", финансиран по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Предвижда се през април в Младежкия дом в гр. Опака да бъде разкрит Център за почасово предоставяне на услуги. Към него ще бъдат назначени 45 души персонал – социални и лични асистенти, които ще предоставят почасови услуги на 47 потребители с увреждания и на хора над 65 години, които са в невъзможност да се обслужват сами. В момента се набират заявленията за социални асистенти и за потребители на тази услуга, каза за Радио Шумен ръководителят на проекта Милена Стойкова: "Всичките ще преминат обучение и социалните асистенти, и личните асистенти, и тогава ще бъде сключен с тях договор. За социалните асистенти тяхната заетост ще бъде 21 месеца, а за личните асистенти - 20 месеца". Към Центъра за почасово предоставяне на услуги в Опака ще бъдат назначени допълнително психолог и медицинска сестра. Проектът е с продължителност до 31 декември 2017 г., но Центърът за почасово предоставяне на услуги ще трябва да продължи да работи още половин година след тази дата, след което да се преобразува в Център за социална рехабилитация и интеграция, финансиран от държавата.

Радио Шумен