обновена 5:55 AM EEST, Jul 4, 2020

Демонстрация по отглеждане на ягодоплодни насаждения ще се проведе в Опака

  • Публикувано в Опака

198afd2319bf5c762d5d1bc12e91167a

На 26 юни 2019 г. (сряда), от 11:00 часа, ще се проведе семинар с демонстрация на тема: „Отглеждане, торене и резитби при ягодоплодни насаждения“.

Събитието се организира съвместно от областните структури на Национална служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните в гр. Търговище, и Шуменския университет „Е. К. Преславски“ и ще се състои гр. Опака, в малиновото стопанство на Мехмед Хасанов, което се намира на входа на града.  

Земеделските стопани на място ще имат възможност да се запознаят с добрите практики по отглеждането на ягоди, малини и къпини, тяхното торене и третиране с продукти за растителна защита. Ще бъде демонстрирано на живо как се извършва резитбата на ягодоплодните култури,

Присъстващите ще получат и информация за начина на кандидатстване и финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Информационните семинари, с демонстрационна част, имат за цел да улеснят достъпа на земеделските производители до добри практики, иновативни технологии и новости  в тази област.