обновена 7:36 AM EEST, Jun 20, 2021

Дават за стопанисване на Община Опака средновековния скален манастир в Крепча

  • Публикувано в Опака

rim 2010173

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на Община Опака за срок от 10 години.


Археологическата недвижима културна ценност е „Средновековен скален манастир“, с категория „национално значение“ и се намира в област Търговище, община Опака, село Крепча, местност Под пещерите.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Търговище.