обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

  • Публикувано в Опака

oic tresk14В рамките на кампания за представяне на финансовото разпределение на оперативните програми 2014 - 2020 г. и нормативната рамка за прилагане на новия програмен период Областния информационен център – Търговище посети гр. Опака и село Трескавец в община Антоново. 
В Опака бе представена утвърдената до момента нормативна рамка за прилагане на новия програмен период. С интерес бяха посрещнати резултатите от кампанията за популяризиране на Споразумението за партньорство, в която жителите на Опака взеха сериозно участие и се представиха над средното ниво за областта.
Водени от убеждението, че информацията трябва да достигне и до малките населени места ОИЦ – Търговище проведе лекция- беседа в село Трескавец община Антоново.
На срещата бе представено финансовото разпределение и приоритетите на оперативните програми през периода 2014 - 2020 г. Популяризирани бяха реализирани проекти на територията на общината и филма представящ Областния информационен център.
В община Антоново до сега с европейски средства по Оперативните програми са реализирани 5 проекта на обща стойност 1 148 925 лв., сочи Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България към 16.06.2014 г. По два са проектите по ОП „Административен капацитет“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ и един по ОП „Регионално развитие”.