charovna2017

обновена 9:43 AM EET, Jan 16, 2019

Обсъдиха бюджета на община Попово за 2018 година

  • Публикувано в Попово

popovo3При голям обществен интерес на 9 януари премина публичното обсъждане на Бюджет 2018 на Община Попово. То бе проведено на основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.


Зам.-кметът инж. Милена Божанова запозна присъстващите с основните характеристики на бюджета, като при изпълнението му ще се следва макрорамката за 2018 г. С предложения проект за бюджет за 2018 г. се предвижда провеждане на балансирани разходни политики и инвестиционна политика на Общината, ориентирана към финансиране на проекти за реализиране и кандидатстване по Оперативните програми, и подобряване на жизнената среда в община Попово.


Очакванията са Бюджет 2018 да бъде около 20 млн. лв., като приходите от централния бюджет са 14,5 млн. лв. За поредна година се запазва размерът на местните данъци и такса битови отпадъци, вследствие на което няма промяна в собствените приходи на Общината. Отново най-висок относителен дял в приходната част на бюджета е този от такса битови отпадъци. Увеличението на минималната работна заплата от януари 2018 г. на 510 лв. при делегираните от държавата дейности се компенсира с увеличаване на субсидията за тях. Планира се създаване на резерв за покриване на неотложни и непланирани разходи. Предвижда се възможност за трансформиране след 30 април на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Разходната част на Бюджет 2018 е съобразена с промените в нормативната уредба. И тази година се предвижда да има дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В разходите по функции с най-голяма тежест е този на функция „Образование”.


В капиталовата програма за 2018 г. са заложени благоустройствени мероприятия в района на жилищен блок кв. 112, основен ремонт на улици в някои села и изграждане на паркинги в Попово. Предвижда се и изграждане на детска площадка в ДГ „Здравец”. При финансова възможност ще бъде построена спортна площадка в ж.к „Младост”. Предвиден е и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Попово и отсечки от общинската пътна мрежа.
Бюджетът на Община Попово за 2018 г. предстои да бъде приет на заседание на Общински съвет – Попово.

Местен вестник

-2°C

Targovishte

Cloudy

Humidity: 78%

Wind: 16.09 km/h

  • 03 Jan 2019 2°C -2°C
  • 04 Jan 2019 -1°C -3°C