charovna2017

обновена 8:51 PM EEST, Jun 29, 2019

Дискусия за професионалното образование се проведе в Попово

  • Публикувано в Попово

11121812

В Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” – гр. Попово се проведе дискусионен форум „Вашата визия. Нашето бъдеще”. В нея участваха областният управител Митко Стайков, началникът на РУО – Търговище Елка Станчева, ръководството и педагогически специалисти от училището, както и местни представители на бизнеса в областта.

Целта на форума бе ориентиране на професионалното образование и обучение в ПГСС „Н. Пушкаров” към потребностите на пазара на труда и икономиката – прием, учебно съдържание и реализация на завършващите.


„Бизнесът изпитва големи трудности. Оказва се, че голяма част от учениците, които са от професионалните паралелки, излизат със специалности, които са неразпознаваеми и ефектът от обучението се губи. Нашите професионални гимназии трябва да предлагат паралелки, от които бизнесът изпитва нужда”, заяви областният управител и приветства директора на училището Теменуга Тодорова за провеждането на дискусията.

Според губернатора именно такива прояви помагат да се разбере от каква работна ръка изпитва нужда бизнесът и по този начин професионалните гимназии да съобразят какви специалности да реализират.


По време на форума представител на училището представи визията на ПГСС „Н. Пушкаров” за осигуряване на качествено и достъпно професионално образование, което да съчетава националните традиции с европейските. Очертано беше и икономическото състояние на община Попово, водещите икономически дейности, състоянието на обявените работни места в Дирекция „Бюро по труда” – Попово, както и резултати от анкетни проучвания. Бяха представени още специалностите, които педагогическият съвет на училището предлага за план-приема през следващата учебна година.


Каква е тяхната визия и какви умения търсят, дискутираха и представителите на бизнеса. Те от своя страна се обединиха около мнението, че учениците трябва да трупат повече опит чрез практика в реална работна среда, да се обучават в актуални за съвремието специалности и след завършване на образованието си да продължат да се реализират във фирмите, в които са трупали опит и стаж по време на обучението си.


На форума присъстваха и ученици от професионалните паралелки на училището, които представиха на своите гости традициите и обичаите за празника Игнажден, играха хора, пяха народни песни и ги почерпиха със собственоръчно направени от тях кулинарни изделия.