обновена 10:40 AM EEST, May 12, 2021

Община Попово ще разполага с над 26 млн. лева през 2019-а

  • Публикувано в Попово

49899155 2075265032564277 7584347959047749632 o

На 14 януари се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Попово за 2019 година.


Директор дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – Мариан Маринов представи основните характеристики на Бюджет 2019. 


При изготвянето на бюджета за тази година са взети под внимание увеличението на минимална работна заплата, изменението в данъка върху превозните средства, увеличение на общата изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности, увеличение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности във всички функции и възможността за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на Общината.


Малко над 26 млн. лева се очаква да бъде бюджетът на Община Попово за 2019 година, като приходите от централния бюджет са около 14 млн. лева, а собствените приходи са в размер приблизително на 12 млн. лева. За поредна година се запазва размерът на местните данъци и такси. Неданъчните приходи заемат най-висок относителен дял в местните приходи за 2019 г.


В разходите по функции с най-голяма тежест и тази година е този на функция „Образование“ – близо 9,5 млн. лева, като отново се предвижда дофинансиране на делегираните от държавата дейности.


1,9 млн. лева са заложени в Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г. Предвидени са разходване на капиталови средства за изграждане на мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните, изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски”, капиталов трансфер за „МБАЛ - Попово” ЕООД, завършване на жилищен блок и благоустройствени мероприятия в кв. 112. В капиталовата програма са предвидени и основни ремонти в ДГ „Слънце” и ДГ „Лястовичка”, както и ремонт на тротоарни настилки по пл. „3-ти март”. През 2019 година ще се реализират и редица инфраструктурни проекти по Европейски програми. Ще се осъществи дългоочакваната рехабилитация на уличната мрежа в ж.к „Младост” 1 и 2 и тази на ул. „Болнична”, реконструкция на южната трибуна на градския стадион и монтиране на рампа и асансьор в сградата, в която се помещават Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово. През 2019 година текущ ремонт на уличната мрежа ще бъде извършен на отсечки по улиците „Фотинова”, „Генерал Баранов”, „Цанко Церковски”, „Братя Миладинови” и „Дряновска”.


По време на обсъждането тримата съветници на ПП „АБВ” и група млади хора представиха седем проектни предложения за включване в Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 година. Те бяха свързани с реконструкция на многофункционално спортно игрище в кв. „Запад”, изграждане на площадка за домашни любимци в гр. Попово и атракциони за деца на екопътека „Голямата река” в с. Иванча.

Представени бяха и идеи за изграждане на система за видеонаблюдение в града, поставяне на соларни автобусни спирки, създаване на екопътека около язовир „Каваците”, както и изграждане на отоплителна система в Архитектурно-етнографския капански комплекс в с. Садина.

Отправено бе предложение в разходната част на Бюджет 2019 на Община Попово да бъдат планирани и разходите за провеждането на второто издание на Националния православен фестивал „Св. Св. Кирил и Методий”.


Бюджетът на Община Попово за 2019 г. предстои да бъде приет на заседание на Общински съвет – Попово в края на месец януари.

Местен вестник

Новината е тагната с: попово бюджет община попово