обновена 11:18 AM EEST, May 12, 2021

14 жилищни сгради в конкурентна надпревара за саниране през 2019 г.

  • Публикувано в Попово

50827997 1513200658824720 5495873888929710080 o

Петте проектни предложения на Община Попово по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. преминаха успешно първия етап на одобрение, информират от администрацията.

51 проектни предложения за над 38 млн. лв. бяха подадени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, която се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Крайният срок за подаването им бе до 27 август 2018 г., като по процедурата кандидатстваха само 28-те общини- бенефициенти от 4-то ниво на националната полицентрична система. Общият размер на финансовите средства по нея възлиза на 38 170 000 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ).


И на този прием приоритет бяха обществените сгради и тези със социална насоченост. Сред кандидатствалите Общини бе и Община Попово, но тъй като публичната инфраструктура в общината е изцяло обновена, администрацията подаде проектни предложения само в жилищния сектор. След изтичане на крайния срок за кандидатстване бе сформирана оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца трябваше да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране.


На 7 януари 2019 г. бе публикуван списък на Общините – кандидати, чиито проекти бяха предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по горепосочената процедура. За наша радост сред тях не бяха проектните предложения на Община Попово, твърдят оттам.


Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект бе 1 200 000 лева с ДДС, поради което многофамилните сгради, с които Община Попово кандидатства, бяха разпределени в 5 проектни предложения на обща стойност 5 584 165 лв. с ДДС.


Жилищните сгради, с които Общината кандидатства, са със следните адреси:

1. ж.к. „Русаля” №7-8
2. ул. „Михаил Маджаров” №12
3. бул. „България” №117
4. ж.к. „Младост” бл. №12
5. ж.к. „Младост” №105
6. ж.к. „Младост” №108
7. ул. „Цанко Церковски” №5
8. ул. „Гагарин №5 и 5A”
9. ж.к. „Младост” 101
10. ж.к. „Младост” бл. №4
11. ж.к. „Младост” бл. №111
12. ул. „Дряновска” №34
13. ул. „Хаджи Димитър” №22 и ул. „Македонска” № 21
14. ул. „Панайот Хитов” №31 и №33


Към този момент оценителната комисия продължава своята работа по разглеждането и одобряването на проектните предложения и скоро се очаква обявяването на окончателните резултати.