обновена 12:47 PM EET, Jan 26, 2021

Приеха бюджета на община Попово

  • Публикувано в Попово

51368216 2099500030140777 4024737033296543744 o

Първото за тази година заседание на Общински съвет – Попово се проведе днес.

В началото на своята работа общинските съветници с едноминутно мълчание отдадоха своята почит към кончината на Директора на Исторически музей – Попово – Пламен Събев.


Общинските съветници работиха по дневен ред от 14 точки. На сесията присъстваха кметът на община Попово – д-р Людмил Веселинов, зам.-кметът – Емел Расимова, Мариан Маринов – Директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и представители на Общинска администрация.


Час и половина продължиха дебатите по първата точка от дневния ред относно Бюджет 2019 на Община Попово, който бе предложен за обществено обсъждане на 14 януари т.г. Общинските съветници разискваха част от заложените дейности в тазгодишния Общински бюджет и с какъв приоритет ще се работи по тях. Засегнати отново бяха въпросите за местните данъци и такси, инфраструктурата в града, финансовото състояние на МБАЛ – Попово, както и предложените капиталови разходи в инвестиционната програма на Общината за тази година. Въпреки разногласията по темата Бюджетът на Община Попово в размер на малко над 26 млн. лева бе приет.


Дълго обсъждан бе и въпросът, касаещ Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне размера на местните данъци на територията на община Попово и в частност годишния данък върху превозните средства. Съгласно промените в закона за местните данъци и такси годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически максимална маса не повече от 3,5 т ще се състои от два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Според промените в закона във формулата, формираща данъка на превозното средство, ще се взима под внимание и екологичната оценка на автомобила. Дългите дебати по точката касаеха цената на данъка по отделните компоненти, която предлага Община Попово и тази, внесена като предложение от съветници на ПП ГЕРБ. Те предложиха с няколко стотинки по-ниска стойност на данъка в зависимост от мощността на двигателя и незначителни промени в коефициента спрямо екологичния компонент. Според финансистите от Община Попово предложените промени са незначителни и те не биха се отразили значително на данъкоплатците. Така, въпреки разминаванията по въпроса, измененията, касаещи данъка върху превозните средства, станаха факт.
По останалите точки от дневния ред съветниците бяха единодушни в решенията си.
Местен вестник