обновена 11:18 AM EEST, May 12, 2021

Община Попово осигури още работни места за лица с трайни увреждания

  • Публикувано в Попово

51506031 1528021907342595 6123777775229730816 o

Община Попово осигури работа на още 15 безработни лица с трайни увреждания, съобщиха от администрацията.

Това стана възможно благодарение на Проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Наетите лица са назначени за срок от 24 месеца на длъжност „Изпълнител“. Работните места са разпределени по населени места в общината, като за гр. Попово то е 1, а за селата – 14.


Днес кметът на община Попово – д-р Людмил Веселинов официално връчи договорите на наетите лица. Кметовете на кметства по населени места ще съблюдават стриктното изпълнение на поставените задачи, а Община Попово като техен работодател ще следи за трудовата дисциплина.


Средствата, необходими за работна заплата и осигуровки, се осигуряват от Община Попово и след извършвани проверки се възстановяват от Оперативната програма.


През този месец в Общинска администрация започнаха работа и двама младежи по програма „Старт на кариерата”. Изискването към тях бе да са до 29-годишна възраст без стаж по специалността, с висше образование и да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово. Те са наети за срок от 9 месеца на пълно работно време, като средствата за трудовите им възнаграждения по програмата са осигурени от държавния бюджет. По преценка на работодателя, след приключване на програмата, те могат да бъдат назначени за постоянно в структурата на Общинска администрация.