обновена 1:44 PM EEST, Apr 14, 2021

Екоинспекцията спря образуването на нерегламентирано сметище в поповско село

  • Публикувано в Попово

riosv tab15

След подаден сигнал в шуменската екоинспекция от жители на с. Славяново, община Попово, за сметище от строителни отпадъци, изхвърлени в дерето на селото, експертите на РИОСВ – Шумен веднага се отзоваха на мястото.

В присъствието на представител на община Попово и подателя на сигнала те констатираха наличието на замърсен участък с бетон, тухли и мазилка с дължина около 100 м. Недобросъвестен жител системно е изхвърлял строителни отпадъци по черен път в селото, част от които по-късно са пропаднали в най-ниската част на дерето.


При извършения оглед на място в дерето не беше установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води, както и видимо замърсяване и оцветяване на речните води. Строителните отпадъци обаче са потенциална опасност за намаляване на проводимостта и бъдещо замърсяване на дерето, което е приток на р. Сеячка, приток на яз. Каваците, установи още проверката.

На община Попово са издадени предписания за своевременно почистване на замърсения участък и уведомяване в срок на РИОСВ – Шумен за изпълнението им.

Новината е тагната с: попово риосв славяново сметище