обновена 10:13 AM EEST, Aug 5, 2021

Спират някои от дейностите на площадката за отпадъци в Попово

  • Публикувано в Попово

riosv tab15

Директорът на РИОСВ – Шумен спря някои от дейностите на площадката за отпадъци в Попово, стопанисвана от „Еко Инвест Север“ ЕООД.

За това информират от екоинспекцията.

Издадената заповед, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, се налага с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани с управлението на отпадъците на територията на община Попово, както и на вредните последици, които биха настъпили и биха създали предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда и здравето на хората.

Мотивите за налагане на мярката са, че при осъществяване на дейността си дружеството не е изпълнило предписанията от многократни проверки за монтиране на сепарираща инсталация за отпадъци, вследствие на което към днешна дата площадката е запълнена и отпадъците не се третират законосъобразно. Дружеството нееднократно е санкционирано за извършваните нарушения.

Новината е тагната с: попово риосв