обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Представиха възможностите за инвестиции в малките земеделски стопанства

  • Публикувано в Попово

image

Стопаните на малки животновъдни ферми, пчеларите и производителите на плодове и зеленчуци ще могат да модернизират обектите си, като закупят техника и оборудване или инвестират в строителство по подмярка “Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони.

Новото е, че отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност. Целта на изменението е да се кандидатства по-лесно по подмярката, каза Милчо Тонев, управител на Областния информационен център - Търговище.

Близо 40 земеделските производители от с. Медовина, община Попово и с. Горско Абланово, община Опака се запознаха с промените по време на организираните от Центъра информационни срещи за представяне на процедурата. Нейното  обществено обсъждане приключи на 6 юли и скоро се очаква обявяването на прием на проекти.

По подмярка 4.1.2 малките стопанства могат да получат подкрепа за изграждане и/или подобрение на сгради (оранжерии, складове, животновъдни стопанства, навеси и др.), оборудване (закупуване на машини, доилни апарати, напоителни съоръжения), транспортни средства (трактори, ремаркета, цистерни, всякакъв прикачен инвентар).

Експертът от Националната служба за съвети в земеделието – Търговище Денка Станчева подчерта, че ще са допустими само земеделци, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в Стандартен производствен обем (СПО). Максималният размер на проектите е 25 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60% от сумата на общия размер на допустимите за финансиране разходи.

По време на срещите посетителите се интересуваха основно дали са допустими кандидати според параметрите на тяхното стопанство и кои са случаите на получаване на приоритетни точки за увеличение на размера на безвъзмездната финансова помощ.

Новината е тагната с: търговище оиц земеделски стопани