обновена 1:44 PM EEST, Apr 14, 2021

Разчистиха отпадъците от площадката в Попово

  • Публикувано в Попово

ploshtad popovo0515

След едногодишни последователни мерки и изисквания от страна на РИОСВ – Шумен площадката за отпадъци в град Попово е освободена от натрупаните бали с битови отпадъци.

При упражнявания от инспекцията периодичен контрол на място след оглед е констатирано, че площадката е почистена, а съхраняваните там бали са транспортирани до депо за обезвреждане. Припомняме, че по проблема в екоинспекцията са получавани голям брой сигнали и жалби от  граждани на Попово, притеснени за екологичното състояние в града, а през февруари беше наложена принудителна административна мярка на дружеството, стопанисващо площадката. Заповедта, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, беше издадена с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани с управлението на отпадъците на територията на община Попово, както и на вредните последици, които биха настъпили и биха създали предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда и здравето на хората.


Към днешна дата извозването и третирането на отпадъците от населението на  община Попово се извършва на Регионалното депо за битови отпадъци в град Омуртаг, с което трайно е решен проблемът по отношение на законосъобразното им третиране, както и осигуряване опазването на околната среда и здравето на жителите на Попово.

Новината е тагната с: попово риосв