обновена 12:28 PM EEST, May 12, 2021

Около 29 млн. лв. ще бъде бюджетът на Община Попово

  • Публикувано в Попово
 
148649832 3738369109587186 5663983847549166712 o
Около 29 млн. лв. ще бъде макрорамката на Бюджета за 2021 г. на Община Попово.
 
 
Близо 20 млн. лв. са взаимоотношенията с Централния бюджет, като общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 17 млн. лв. Неданъчните приходи заемат най-висок относителен дял в местните приходи за 2021 г. и се предвиждат в размер на 3 685 690 лв., поясняват от Местен вестник.
 
Планират се приходи и доходи от собственост на стойност 670 000 лв. Общинските такси са в размер на 1 544 990 лв., като с най-висок относителен дял е такса битови отпадъци – 1 млн. лв. Данъчните приходи, планирани по проекта за бюджет, са 2 835 000 лв., като с най-голям относителен дял са тези от данъка върху превозните средства – 1 298 000 лв., а очакваните приходи от данък върху недвижимите имоти – 937 000 лв.
 
В разходите с най-голяма тежест е този на функция „Образование” – близо 13 млн. лв. или почти 45% от разходите. Продължава осигуряването на средства за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, както и отпускането на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете/деца на територията на община Попово. За зимно почистване и поддръжка са предвидени средства в размер на 438 700 лв.
 
Предвидените средства за капиталови разходи са разпределени както следва: за местни дейности – 1 436 073 лв., за държавни дейности – 94 489 лв. и 55 000 лв. за дофинансиране. В Инвестиционната програма се планират обекти, свързани с уличната инфраструктура, сгради публична общинска собственост, читалищни сгради, изграждане на фонтан в централна градска част и др.