обновена 9:01 AM EET, Jan 16, 2022

Предсрочно санирани сгради в Попово

  • Публикувано в Попово

 271849383 4778976458859774 8806823844662894021 n

Предсрочно приключи санирането на два блока в Попово, съобщава Местен вестник.


Бюджетът за саниране на двете многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „България” №117 и ж.к. „Русаля” №33, 34, 35, 36, възлизаше на 1 489 674,72 лв., представляваща изцяло безвъзмездна финансова помощ. Съфинансирането от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, бе в размер на 85%, а националното съфинансиране – съответно 15 на сто. Общият срок за изпълнението на проекта бе 18 месеца, като началото му бе дадено на 7 октомври 2020 г., а обявеният краен срок за приключването му бе 7 април 2022 г.
Проектните дейности допринесоха пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване емисиите на парникови газове в жилищните сгради. Чрез реализирането на проекта бе намалено и потреблението на енергия, а също така бяха ограничени емисиите на CO2, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в двете многофамилни жилищни сгради.

Новината е тагната с: попово саниране блок русаля