обновена 12:22 PM EEST, Apr 17, 2024

Теглене на бързи кредити – новото нормално

  • Публикувано в Любопитно

plp 07231

Историята на заемането на кредити се корени още преди началото на новата ера. Месопотамия, Шумер, Древна Гърция, Древен Рим – всички те имат своя принос към света на банкирането и заемодаването така, както ги познаваме днес.

Първоначално кредитирането е представлявало предоставяне на семена или животни, сумата за които трябвало да се изплати при получаване на реколтата или при раждане на ново животно.

По-късно започват кредитите с предоставяне на парични средства, включително с полица или с ипотека. Разбира се, развили се и кредитите тип „до заплата“, с които банковите институции с техните дълги процедури се избягвали. Това положило и началото на бързите кредити.

Бързи кредити представляват финансова услуга, одобрението за която се извършва изключително бързо и с минимални условия и необходима документация. Предоставят се от небанкови институции и в различни суми, като срокът за изплащането им варира в различни граници.

Днес мнозина се обръщат към теглене на бързи кредити поради редица причини, главната от които, разбира се, е че се получават бързо. Ако ви трябват спешно пари, банковият заем е нещо, което може да не успеете да получите в нужния срок. В такава ситуация мнозина се спират на бърз кредит, който се отпуска значително по-лесно.

В съвремието бързите кредити са новото нормално. Голяма част от кредитополучателите избират този метод за заемане на финансови средства, било за преживяване до заплата, за закупуване на продукти или за други лични нужди.

Бързо одобрение

Една от причините днес бърз кредит да представлява услуга, от която се възползват редица хора без да го приемат за странно или неудобно положение, е бързото одобрение. Банковите институции провеждат редица проверки преди отпускане на заеми. От друга страна, небанковите финансови институции извършват отпускането на кредити дори само срещу лична карта и, понякога, доказване на трудова заетост. Това означава, че процесът на одобряване става значително по-бърз и удобен, което се цени от мнозина, нуждаещи се от бързо получаване на сумата по кредита, поради една или друга причина.

Широки възможности

Друг главен фактор за нормализирането на този тип заеми е широкият обхват услуги, които се предлагат. Някои кредити се отпускат без да е нужно да се доказва за какво са и с различно дълъг период на изплащане. Други са кредити до заплата, които са с фиксирана дата на изплащане. Трети са финансиране за закупуване на определен вид стока или услуга. Вече могат да се срещнат дори кредити за пенсионери, които са с облекчени условия. Общо взето, условията за получаване на бърз кредит са съвсем минимални – пълнолетие (т.е. не се отпускат на лица под 18 години), валидна лична карта и, понякога, трудов договор.

Осигуряват се широк диапазон от суми, които варират от минимални до доста по високи (от порядъка на няколко хиляди лева). Сроковете за изплащане също варират, което означава, че могат да се изплатят за по-кратък или по-дълъг период от време. Точните условия зависят от финансовата институция и характера на специфичния кредит, който се стреми да получи кредитополучателят.