charovna2017

обновена 4:12 PM EET, Dec 6, 2019

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 09 декември 2019 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

Други СРМ обявени в ДБТ

3 оператори, въвеждане на данни, средно образование/секретарски и административни офис дейности
3 медицински сестри, висше образование/медицина
4 техници, електрически системи, средно образование/производствени технологии
4 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование/производствени технологии
2 машинни оператори, отливане по калъп за оформяне на стъкло, основно образование
2 декоратори, ретушори на стъклени изделия, средно образование/производствени технологии
5 тапицери, начално образование
1 настройчик монтажно оборудване и производствени линии, средно образование/производствени технологии
10 машинни оператори, производство на стъклени изделия, основно образование
2 зареждачи, промишлено производство (ръчно), основно образование
3 водачи на електрокар, основно образование (свидетелство за управление на мотокар, електрокар)
3 озеленители, основно образование
13 водачи на мотокар, основно образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло, средно образование
2 специалисти с контролни функции, сглобяване и монтаж, висше образование – електроника и енергетика; MS Office

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

- за обучение

2 продавач-консултанти
1 асистент на лекар по дентална медицина

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител в начален етап, висше образование
1 етикеровач, основно образование
2 шлайфисти, средно професионално техническо образование
1 инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост - висше образование, спец. хранителни технологии
1 продавач- консултант– средно образование
1 механик- средно професионално образование
1 кранист- средно образование
2 сърцари- формовчик- средно, основно образование
2 формовчици- средно, основно образование
2 почиствачи- шмиргелисти- средно, основно образование
2 ел. монтьори в ЛЦ и ММЦ- средно професионално образование
1 оператор, газова електроцентрала- средно професионално образование
1 електромеханик- средно професионално образование
1 медицинска сестра- висше образование
1 банков служител, обслужване на клиенти- висше икономическо образование
1 лекар- висше образование
1 инженер конструктор по чл.38 ЗХУ -висше техническо образование
1 продавач- консултант, по чл.38 ЗХУ– средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-За обучение

3 технически сътрудници
3 продавач-консултанти
3 продавачи, разносна търговия

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

Други СРМ обявени в ДБТ

1 еколог – висше образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.