обновена 8:31 AM EEST, May 12, 2021

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 10 май 2021 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище

2 обслужващи, магазин, средно образование /Търговия/
19 товарачи, основно образование
2 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование
1 продавач- консултант, основно образоване
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно техническо образование
2 шлосери, основно образование /Шлосер/
2 шлифовчици, метал, основно образование
1 заварчик, средно образование
6 водачи на мотокар, основно образование, свидетелство за правоспособност
1 електромонтьор, средно образование, електротехника и енергетика
14 пакетировачи, основно образование
15 работници, обслужващи спомагателни съоръжения, средно образование
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
4 водачи на електрокар, основно образование, правоспособност
1 геодезист по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше образование, архитектура, строителство и геодезия (Маркшайдерство и геодезия), английски език, MS Office, CAD програми (Autodesk land desktop, AutoCAD Civil 3D или AutoCAD Land Development)
1 геолог, инженерна геология по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше образование, архитектура, строителство и геодезия (Инженерна геология), английски език, MS Office, AutoCAD
1 ландшафтен архитект по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше образование, архитектура, строителство и геодезия (Ландшафтна архитектура), английски език, MS Office, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3DS MAX, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
1 машинен оператор, производство на стъкло по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
1 окачествител, продукти (без храни и напитки) по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
1 машинен оператор по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
1 водач на мотокар по чл.38, ал.1 от ЗХУ, основно образование, свидетелство за правоспособност
2 работници, допълнителна обработка на стъкло по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
16 пакетировачи по чл.38, ал.1 от ЗХУ, основно образование
5 машинни оператори, производство на стъкло по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование, производствени технологии
5 работници обработка на стъкло по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование, производствени технологии

*Работните места са за гр. Обзор
10 бармани, средно образование, английски език
8 сервитьори, средно образование, английски език

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

2 продавач- консултанти, средно образование
1 отчетник- счетоводство, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше образование, спец. Икономика, компютърна грамотност, английски език
1 работник в консервна фабрика, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, основно образование
1 крановик на мостови кран в ЛЦ, удостоверение за квалификация
10 шивачи, основно образование
1 почиствач- шмиргелист, начално образование
3 автомонтьори, средно образование
2 общи работници, основно образование
2 работници, поддръжка, основно образование
6 работници за озеленяване, основно образование
1 продавач-консултант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
2 магистър-фармацевти, висше образование, фармация

1 стругар, средно образование
1 заварчик, средно образование
*Работните места са за с. Хан Крум

10 пакетировачи, основно образование
*Работните места са за гр. Разград

1 сервитьор, средно образование
1 готвач, средно образование, хранителни технологии
*Работните места са за гр. Шабла

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 секретар МКБППМП, средно образование
1 работник, поддръжка, начално образование
1 домакин, средно образование
1 зидаро- мазач, основно образование
3 младши експерти, висше образование
2 работници в кухня, основно образование
1 заварчик, основно образование
1 оператор, чистене на зърно, основно образование
1 специалист сигурност, основно образование
1 отчетник, счетоводство, средно образование
2 автомонтьори, основно образование
2 чистачи/хигиенисти, основно образование
2 товарачи, начално образование
5 пакетировачи, начално образование
4 шивачи, основно образование
1 общ работник, основно образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.