обновена 2:37 PM EET, Nov 25, 2022

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 21 ноември 2022 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /Педагогика/
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас, висше образование /Български език, математика, химия и астрономия/
1 главен специалист, висше образование
1 касиер- продавач, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 общ работник, основно образование
2 работници, поправка на джанти и гуми, без образование
2 миячи, превозни средства (ръчно), без образование
1 главен счетоводител, висше образование /Икономически науки/
1 дърводелец, мебелист, средно образование
1 шофьор, автобус, основно образование
5 гладачи, основно образование
2 монтажници, дограма, основно образование
2 работници, сглобяване на детайли, основно образование
2 машинни оператори, средно образование
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
2 техници, електрически системи, средно образование
3 водачи, електрокар, основно образование
6 шивачи, основно образование

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 животновъд, основно образование
4 продавач-консултант, средно образование
2 санитари, средно образование, основно образование
1 работник, поправка на джанти и гуми, средно образование
1 автомонтьор, средно професионално образование
1 рехабилитатор, висше образование
1 инженер- конструктор, висше образование
1 медицинска сестра, висше образование
1 продавач- консултант, средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

*Работни места, разкрити по проектBG05M9ОP001-1.106-001 по проект „Заетост за теб” на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

1 чистач- хигиенист, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

-Обучение по време на работа
2 автомонтьори
1 продавач- консултант
3 работници, зареждане на рафтове

 

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 технически сътрудник, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 водопроводчик, основно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно образование
2 електромонтьори, средно професионално образование
1 ветеринар, висше образование
1 тракторист, средно образование
1 заварчик, средно професионално образование
1 шофьор лекотоварен автомобил, професионална квалификация кат. ”С”
2 машинни оператори, основно образование
1 общ работник, поддържане на сгради, начално образование
1 работник животновъд, основно образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.