обновена 10:13 AM EEST, Aug 5, 2021

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 2 август 2021 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище

1 камериер, основно образование
2 шофьори на автобус, средно образование, правоспособност
4 водачи на мотокар, основно образование
6 товарачи, основно образование
12 опаковачи, основно образование
14 пакетировачи, основно образование
3 шофьори на такси, основно образование, правоспособност
1 диспечер, транспортни средства, средно образование
1 пакетировач по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, основно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

- Стажуване
1 диагностик, моторно превозно средство

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

3 птицевъди, средно/основно образование
4 продавач- консултант - средно образование
2 работник, поправка на джанти и гуми- средно, основно образование
2 автомонтьор- средно образование
1 работник, кухня- средно, основно образование
1 шофьор на автобус, средно образование
1 отчетник, счетоводство по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше образование, спец. Икономика, компютърна грамотност, английски език
1 работник в консервна фабрика, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, основно образование
1 продавач-консултант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
2 магистър-фармацевти, висше образование, фармация

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-Обучение по време на работа

1 продавач, консултант
10 работници за озеленяване

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 пясъкоструйчик, средно образование
1 пазач-портиер, основно образование
1 учител, теоретично обучение /Транспорт/, висше образование
1 учител, общообразователен учебен предмет, висше образование /Филология/
1 технолог на облекло, средно проф.образование
1 работник ръчно изработване на облекло, основно образование
2 обслужващи бензиностанция, средно образование
1 специалист труд и работна заплата, висше образование
3 шофьори на товарен автомобил, средно образование
5 общи работници, начално образование
6 товарачи, начално образование
2 продавач-консултанти, средно образование
1 автомонтьор, основно образование, кат. В, турски език
6 чистачи/хигиенисти, начално образование
10 пакетировачи, основно образование
1 шивач, основно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.