обновена 1:23 PM EEST, Sep 29, 2020

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 28 септември 2020 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 главен счетоводител, висше образование, счетоводство и данъчно облагане
*Работните места са за с. Хан Крум

10 готвачи, средно образование
10 камериери/камериерки, средно образование
*Работните места са за гр. Обзор

Други СРМ обявени в ДБТ

1 треньор по вид спорт, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, висше образование, професионална квалификация - треньор
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование
1 образователен медиатор, основно образование
1 продавач-консултант, основно образование
30 товарачи, основно образование
60 опаковачи, основно образование
1 електромеханик, средно образование, електротехника и енергетика
1 машинен оператор, производство на стъкло, средно образование
5 оператори, пещи за производство на стъкло, средно образование
32 пакетировачи, основно образование
2 заварчици, основно образование
1 склададжия, основно образование
2 бармани, средно образование
4 сервитьори, средно образование
1 кредитен специалист в банка, средно образование
5 общи работници в промишлеността, начално образование
10 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, турски език
1 апаратчик, химически процеси, средно образование
3 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, правоспособност
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, шоф.кат. В
1 служител човешки ресурси, висше образование- администрация и управление
2 кроячи, текстил, средно образование
1 контрольор качество, средно образование
2 опаковачи, средно образование
10 водачи на мотокар, основно образование
40 водачи на електрокар, основно образование
10 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
15 машинни оператори, производство на стъклени изделия, основно образование
10 техници електрически системи, средно образование
20 шивачи, средно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 образователен медиатор, основно образование
2 магистър- фармацевти, висше образование
1 работник в консервна фабрика, без изискване за образование, по чл. 38 от ЗХУ
1 продавач-консултант, средно образование, по чл.38 от ЗХУ

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “Нова възможност за младежка заетост” /”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

- Обучение по време на работа
2 машинисти ПСМ

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

3 учители прогимназиален етап, висше образование
4 учители детска градина, висше образование
*Работните места са за община Антоново

Други СРМ обявени в ДБТ

1 работник кухня, средно/основно образование
5 шивачи, средно образование
3 чистачи/ хигиенисти, основно образование
1 машинен оператор отливане на стъкло, средно образование
8 товарачи, начално образование
7 пакетировачи, основно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.