обновена 2:23 PM EET, Feb 25, 2021

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 22 февруари 2021 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище

3 водачи на мотокар, основно образование, документ за правоспособност
2 готвачи, образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
4 чистачи/хигиенисти, основно образование
20 пакетировачи, основно образование
20 товарачи, основно образование
1 организатор работа с клиенти, висше образование, спец. „Администрация и управление”, английски език
4 сервитьори, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 бармани, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 салонен управител, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 организатор производство, средно образование, производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, турски език
9 общи работници, основно образование
7 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
19 водачи на мотокар, основно образование
20 опаковачи, основно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант

-За стажуване
1 ветеринар, висше образование- спец. „Ветеринарна медицина”

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

2 работници поддръжка, основно образование
3 работници озеленяване, основно образование
1 механик промишлено оборудване, средно техническо образование
1 главен механик, висше техническо образование
1 готвач, основно образование
1 продавач-консултант, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше образование, спец. „Строителен инженер”
2 монтажници, основно образование
1 сервитьор, средно образование
24 лични асистенти, средно образование
1 детегледач, средно образование
6 общи работници, основно образование
3 оператори на производствена линия, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно техническо образование
1 автомеханик, висше техническо образование, английски език, работа с ел. поща и интернет
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, висше техническо образование, английски език, работа с ел. поща и интернет
2 магистър-фармацевти, висше образование „Фармация”
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

- Обучение по време на работа
3 художници-декоратори
1 продавач-консултант
1 продавач, разносна търговия

-За стажуване
1 младши юрисконсулт, висше образование, спец. „Право”

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

2 товарачи, основно образование
1 продавач-консултант, средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.