charovna2017

обновена 3:16 PM EEST, May 29, 2020

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223fОбявени свободни работни места в област Търговище
към 1 юни 2020 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 стругар, средно образование
*Работните места са за гр. Хан Крум

Други СРМ обявени в ДБТ
10 общи работници, основно образование
6 общи работници в сферата на промишлеността, средно образование
10 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование
6 сервитьори, основно образование
1 технолог облекло, средно образование – производствени технологии
1 специалист с контролни функции, преработваща промишленост, средно образование- производствени технологии
25 шивачи, основно образование
1 контрольор, качество на продукти (без храни и напитки), средно образование – производствени технологии
1 ландшафтен архитект по чл.38 от ЗХУ, висше образование, английски език, специализиран софтуер
1 геодезист по чл.38 от ЗХУ, висше образование, английски език, специализиран софтуер
1 геолог, инженерна геология по чл.38 от ЗХУ, висше образование, английски език, специализиран софтуер
1 водач на мотокар по чл.38 от ЗХУ, средно образование
1 машинен оператор по чл.38 от ЗХУ, средно образование
2 работници, допълнителна обработка на стъкло по чл.38 от ЗХУ, средно образование
1 машинен оператор, производство на стъкло по чл.38 от ЗХУ, средно образование
1 оператор, пещи за производство на стъкло по чл.38 от ЗХУ, средно образование
1 окачествител продукти (без храни и напитки) по чл.38 от ЗХУ, средно образование
4 готвачи по чл.38 от ЗХУ, средно образование, английски и турски език, работа с програмни продукти
21 пакетировачи, основно образование, по чл.38 от ЗХУ

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

- За обучение по време на работа
4 фризьори
2 продавач-консултанти
2 тапицери
1 машинен оператор, производство на мебели
2 работници, сглобяване на детайли
2 продавач-консултанти, за гр. Попово
1 счетоводител, за гр. Попово

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

2 почиствачи-шмиргелисти, средно/основно образование
1 формовчик в леярен цех, средно/ основно образование
1 продавач- консултант, средно образование, по чл.38 от ЗХУ
1 технически сътрудник, средно образование
1 общ работник в склад за строителни материали, основно образование
1 секретар, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование
1 работник в консервна фабрика, средно образование, по чл.38 от ЗХУ

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

- Обучение по време на работа
4 готвачи, заведение за бързо хранене
8 работника в строителството
2 технически изпълнители

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 пакетировач, основно образование
1 технически сътрудник, средно образование
3 шивачи, средно проф. образование
2 общи работници, основно образование
2 завеждащи административна служба, средно образование
4 работници в строителството, основно образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.