обновена 10:44 AM EEST, Aug 13, 2022

Трудова борса

ТРУДОВА БОРСА

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 15 август 2022 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 учител, практическо обучение, висше образование, педагогика
2 портиери, средно образование
2 работници, сладкарско производство, основно образование
3 продавач-консултанти, средно образование
4 монтажници, метални конструкции, основно образование
3 техници, електрически системи, средно образование
5 водачи, електрокар, основно образование
2 обслужващи, магазин, средно образование
1 кредитен специалист в банка, средно образование
1 огняр, основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил -12 и повече тона, средно образование кат. C+E
10 машинни оператори, производство на стъклени изделия, основно образование
5 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 сервитьор, средно образование
1 машинист, пътно-строителни машини, средно образование
5 кофражисти, средно образование
5 монтажници, панели/формовани блокове, средно образование
5 арматуристи, средно образование
5 монтажници, стоманобетонни конструкции и изделия, средно образование
5 товарачи, без образование
4 чистач/ хигиенист, няма изискване за образование
7 заварчици, средно образование, правоспособност
1 механик, земеделски машини, висше образование /земеделска техника и технологии/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

-Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
1 фризьор

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 работник, производство на млечни продукти/ дояч/- основно образование
2 монтажници, промишлено оборудване- средно професионално образование
2 електротехници, промишлено предприятие- средно професионално образование
1 електротехник, поддръжка на сгради- средно професионално образование
5 сезонен работници, земеделие- основно образование
10 общи работници- основно образование
1 технически организатор- средно образование
1 сърцар- формовчик- средно образование
1 инженер- конструктор- висше образование
1 настройчик, металообработващи машини- средно образование
3 монтажници, изделия от метал- средно, основно образование
1 работник, животновъд- основно образование
1 работник, отглеждащ селскостопански животни- основно образование, кат.Ткт
2 работници, консервна фабрика-средно, основно образование
1 медицинска сестра- висше образование
5 работници, озеленяване- основно образование
1 продавач- консултант- средно образование, по чл.38/1 от ЗХУ

*Работни места, разкрити по проект BG05M9ОP001-1.106-001 по проект „Заетост за теб” на ОП „Развитие на човешките ресурси”

1 машинен оператор, дърводелство- основно, средно образование
1 шофьор, товарен автомобил- основно, средно образование
1 барман- средно образование

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

-Обучение по време на работа

8 продавач- консултанти
1 диагностик МПС

 

- Стажуване по време на работа

1 диагностик, моторно превозно средство, висше бакалавър, Транспорт, корабоплаване и авиация; специалност "Транспортна техника и технологии",

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

 

 

1 общ работник, основно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование
1 продавач-консултант, висше образование
1 трудов посредник, средно образование
2 учители, висше образование/ Българска филология
1 учител, висше образование/ Английска филология
1 учител, висше образование/ Руска филология
1 вътрешен одитор, висше образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.