charovna2017

обновена 8:31 AM EEST, Aug 22, 2019

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище
към 19 август 2019 г.

 

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 шлосер – основно образование, 4 години професионален опит
1 заварчик – средно образование, 4 години професионален опит
1 пясъкоструйчик – основно образование, 1 година професионален опит
*Работните места са за с. Хан Крум

4 сладкари – средно образование
44 сервитьори – средно образование
6 камериери/ки, хотел – средно образование
12 работника, кухня – миячи – средно образование
8 помощник готвачи – средно образование
46 камериери/ки, общи части – средно образование
6 готвачи – средно образование
1 общ работник, хотелско домакинство /вале/ - средно образование
*Работните места са за к.к. Златни Пясъци

Други СРМ обявени в ДБТ

1 технически сътрудник, висше образование – икономически науки, английски език
10 шивачи, основно образование
4 работници спомагателни шивашки дейности – основно образование
4 общи работници – без изискване за образование
5 заварчици, основно образование, турски език
1 готвач в заведение за бързо хранене, средно образование
1 работник в строителството, без изискване за образование
1 отчетник, счетоводство – средно/висше образование, счетоводни програми, офис пакет
1 учител, начален етап на основното образование – висше образование,подготовка на детски учители
1 портиер – средно образование
1 машинист, пътно-строителни машини – основно образование
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил – основно образование
10 машинни оператори, производство на стъклени изделия – средно образование (производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса, стъкло)
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече т.– основно образование, кат. СЕ
4 овощари – без образование/начално образование/основно образование/средно образование
1 геодезист по чл.38 ЗХУ – висше образование – архитектура, урбанизъм и геодезия (маркшайдерство и геодезия), английски език, CAD програми (Autodesk Land Desktop, AutoCAD Civil3D/AutoCAD Land Development
1 ландшафтен архитект по чл.38 ЗХУ – висше образование – архитектура и строителство – комбинирани програми (ландшафтна архитектура) английски език, MS Office, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3DSMAX, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
1 инженер, екология по чл.38 ЗХУ – висше образование – екология (инженерна екология или екология и опазване на околната среда), английски език, MS Office
1 геолог, инженерна геология по чл.38 ЗХУ – висше образование – инженерство-комбинирани програми (инженерна геология), английски език, MS Office, AutoCAD
1 счетоводител, оперативен – висше образование – счетоводство и данъчно облагане, счетоводни програмни продукти
1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност – средно образование, добро ниво на компютърна грамотност
4 касиери – средно образование
6 продавач-консултанти – средно образование
2 екструдеристи – средно образование

1 старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше образование– подготовка на начални учители (начална училищна и предучилищна педагогика),начална компютърна грамотност
1 учител практическо обучение, висше образование – инженерство-комбинирани програми, начална компютърна грамотност
1 окачествител, продукти (без храни и напитки) по чл.38 ЗХУ – средно образование
1 машинен оператор по чл.38 ЗХУ – средно образование
1 водач, мотокар по чл.38 ЗХУ – средно образование
2 работници, допълнителна обработка на стъкло по чл.38 ЗХУ – средно образование
1 оператор, пещи за производство на стъкло по чл.38 ЗХУ – средно образование
6 машинни оператори производство на стъкло по чл.38 ЗХУ – средно образование
5 работници, обработка на стъкло по чл.38 ЗХУ – средно образование
5 водачи на електрокар – основно образование
5 пакетировачи – начално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

- за обучение
1 техник компютърно програмиране
3 дърводелци
1 счетоводител /за град Русе/
1 технически сътрудник /за град Русе/
1 оператор, въвеждане на данни /за град Русе/

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

 

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител, начален етап, висше образование
1 учител в група за целодневна организация на уч.процес, висше образование
15 машинни оператори, дървообработване, средно/основно образование
1 рехабилитатор, висше образование
1 логопед, висше образование
1 продавач консултант в магазин за техника, средно образование
1 учител по математика и физика в гимназиален етап, висше образование
1 учител по английски език в гимназиален етап, висше образование
1 лекар, висше образование
1 работник в библиотека, средно образование, комп. грамотност
2 общи работници, основно образование
1 инженер конструктор по чл.38 ЗХУ, висше техническо образование
2 пастири, без изисквания за образование
1 продавач-консултант по чл.38 ЗХУ, средно образование
1 оператор/координатор, мрежа от данни/ бази данни по чл.38 ЗХУ, висше образование, англ.език, работа с компютър
1 специалист с контр. функции, човешки ресурси, по чл.38 ЗХУ, висше икономическо образование, англ.език, работа с компютър
1 отчетник, счетоводство – висше икономическо образование, опит по специалността
15 машинни оператори, шиене, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-За стажуване
1 младши експерт, висше обр., спец. икономика
1 младши експерт, висше обр., спец. Финанси
1 младши експерт, висше обр., спец. журналистика

 

-За обучение
1 оперативен счетоводител
2 кантарджии
2 продавачи, разносна търговия
4 продавач консултанти

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

11 пакетировачи, основно образование
2 водачи на мотокар, средно образование
*Работни места за град Търговище:

1 чистач-хигиенист, средно образование
1 учител по практика, висше обр. – бакалавър/магистър
2 касиери, основно образование
4 автомонтьори, средно професионално образование
2 продавачи консултанти, средно образование
1 работник, ремонт на покриви, основно образование
1 работник в строителството, основно образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.