обновена 8:12 AM EEST, Jun 21, 2024

Обявени свободни работни места в Търговищка област

309d6eb64a75143e08fd343b60d3223f

Обявени свободни работни места в област Търговище и до 50 км
към 24 юни 2024 г.

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 социален работник, Висше образование
1 работник, сортировач, основно образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование
10 шивачи, мъжко дамско облекло, основно образование
2 медицински сестри, Висше образование /медицинкса сестра/
1 санитар, средно образование
4 сервитьор, средно образование
9 опаковачи, начално образование
1 отчетник, измервателни уреди, основно образование
1 продавач- консултант, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, основно образование, кат. С
2 администратори, хотел, средно, висше образование
1 помощник- готвачи, средно, основно образование
1 готвач, средно образование
3 камериер/камериерка, хотел, няма изискване за образоване
10 тапицери, основно образование
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование, офис пакет, чл.38, ал.1 от ЗХУ
7 пакетировачи, основно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 машинен оператор, опаковане/ увиване, основно обазование, офис пакет, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 геодезист, висше образование /Маркшайдерство и геодезия/, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 геолог, инженерна геология, висше образование /Инженерна геология/, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 машинен оператор, закаляване на стъкло, средно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 машинен оператор, производство на стъклени изделия, средно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
3 водачи, /оператор/, платформа – промишлен транспорт, основно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 окачествител, продукти /без храни и напитки/, средно образвание, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 техник, производствени структури, средно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 работник товаро- разтоварна дейност, основно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 кранисти, средно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
30 касиери, средно образование, владеене на английски език

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

9 общи работници, основно образование

* Работните места са за гр. Разград

Други СРМ обявени в ДБТ

2 гладачи, ютия, средно, основно образование
2 лекари, обща медицина, висше медицинско образование
10 работници, озеленяваане, основно образование
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование
20 машинни оператори, шиене, основно, средно образование
1 инженер, металург /технология на леенето/, висше образование /Металургия/
2 електромеханици, висше образование, английски език, умения за работа с компютър, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 монтьор, земеделски машини, средно техническо образование
1 продавач- консултант, средно образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 рентгенов лаборант, висше, полувисше образование
8 медицински сестри, висше, полувисше образование

 

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи, средно образование
1 ръководител, вътрешен одит, висше образование /Икономика/
1 диагностик, моторно превозно средство, средно образование, професионална квалификация МПС
1 общ работник, начално образование
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, основно образование
1 производител, млечни продукти, основно образование
1 продавач- консултант, основно образование
2 сервитьори, основно, средно образование
1 заместник- управител, средно, висше образование
2 автомонтьори, основно образование

**За всички работни места трудовите договори са БЕЗСРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е срочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.