обновена 8:12 AM EEST, Jun 21, 2024

На 14 април преди 87 години светва първата електрическа крушка в Търговище

rim 140415На 14 април 1928 г. светва първата електрическа крушка в Търговище. Месец по-късно е електрифициран и първият обект от общоградско значение – панаирът. Първата година от своето съществуване отдел „Електроснабдяване” завършва с 927 акционери – търговци, занаятчии, земеделци, чиновници, учители, работници, дружества и организации, градската община и Популярна банка.

На 1 юли 1927 г. в гр. Търговище започва строежът на електроцентрала и пикетирането на електроразпределителна мрежа, след като две години по-рано /февруари 1925 г./ Градската община дава концесия на Популярната банка за строителство.

През 1928 г. са направени 720 частни инсталации по домовете, магазини и учреждения с 5040 лампи, с обща инсталирана мощност 151 квч. Електрифицирани са 23 занаятчийски работилници, по улиците светват 255 лампи. През 1930 г. е електрифицирана и железопътната гара в Търговище.

Техническите планове на машинното отделение са изготвени в Ашафенбург /Германия/ от фирмата “Гюлднер моторен верке“ и от “Машинен фабрик АГ“ /Будапеща/. През 1928 г. германската фирма „Саксенверк” доставя мотора, а Акционерно дружество „Гюлднер”– генератора.Завеждащ електрическите съоръжения на централата при откриването и е Йордан Шиваров. Електрическата мрежа е дълга 24 320 метра. От 1932 г. са правени всяка година по малки разклонения, т.е. удължаване на мрежата с по едно или две междустълбия. Така през 1938 г. електрическата мрежа има обща дължина 28 870 метра при население на град Търговище 10 420 души, което показва, че на жител се пада по 2,77м. електрическа мрежа.
Числото на стълбовете, на които е построена мрежата е 793 броя, от които: дървени – 647 броя, железобетонни – 105 броя, 10 броя пилони и 31 броя железни релси. Общо в електрическата мрежа са инсталирани 373 броя целонощни лампи при обща мощност 5 050 kw и 8 броя полунощни с мощност 1 200 kw. През 1940 г. мрежата е дълга общо: 28 255 метра, като тук влизат и мрежата за пролетния панаир, която е под напрежение само 7 дни в годината и онази, собственост на гарата и държавния разсадник.
Сградата на електроцентралата е построена на източния край на общинско място в кв. 79 в центъра на града /дн. Младежки дом/. Мястото е удобно за целта, тъй като е близо до реката, което осигурява в кладенеца достатъчно вода за охлаждане на моторите. С решение на общинския съвет от 28 юли 1932 г. на Популярната банка е отстъпено общинско място северно от електроцентралата на ул. “Христо Ботев“ и ул. “Иван Вазов “ за построяване на баня, градина и басейн. Четири години по- късно е открит плувен басейн при електроцентралата. През 1936 г. се монтира втори двигател, изграждат се и три трафопоста, чрез които се задоволяват нуждите на занаятчийските работилници в Търговище. Започва и денонощната работа на електроцентралата. Дотогава подаването на ток се преустановява в 24 ч. през нощта. Служителите на Популярната банка трябва да следят силнотоковите проводници да не минават близо до балкони и прозорци на частни и обществени здания, досегаеми от човешка ръка.

Текст и снимка: Регионален исторически музей Търговище