обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

ТСБ: На 10 000 души в Търговищко се падат 4.4 джипита

akusherki 13

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Търговище практикуват 324 лекари. Лекарите по дентална медицина са 72, а медицинските специалисти по здравни грижи - 685, от които 445 са медицински сестри, 83 – медицински лаборанти, 46 - акушерки и 61 - фелдшери. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 575 души друг персонал с немедицинско образование. За това информира Боян Бончев - главен експерт в Отдел „Статистически изследвания” - Търговище на Териториално статистическо бюро – Североизток.


В заведенията за болнична помощ практикуват 177 лекари, 3 фармацевти, 397 медицински специалисти по здравни грижи и 314 друг персонал.
В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 132, лекарите по дентална медицина – 72, 70 медицински специалисти по здравни грижи и другият персонал - 31.
В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2016 г. на основен трудов договор работят 15 лекари, 218 медицински специалисти по здравни грижи и 230 друг персонал.

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. общо за областта е 28.5 на 10 000 души от населението, при 41.6 на 10 000 души общо за страната.
Осигуреността с лекари по дентална медицина 6.3 на 10 000 души от населението, при 11.3 на 10 000 души общо за страната.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 4.4 на 10 000 души от населението, при 6.2 на 10 000 души общо за страната.