обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

РЗОК-Търговище приема документи за сключване на договори за 2019 година

mbalnew 1117

РЗОК-Търговище стартира процедура по прием на документи за сключване на договори с изпълнители на дентална помощ, първична и специализирана медицинска помощ, лечебни заведения за болнична помощ и лаборатории за 2019 година.

Съгласно подписания анекс към Национален рамков договор 2018 , директорът на РЗОК сключва индивидуални договори с нови договорни партньори или допълнителни споразумения с досега действащите изпълнители на медицинска и дентална помощ на територията на съответната област.

Желаещите да подадат заявителни документи за работа с РЗОК-Търговище за 2019г., могат да ги получат на място от Районната здравна каса в Търговище.

Директорът на РЗОК-Търговище разглежда подадените документи и в едномесечен срок от датата на подаването сключва договори с изпълнители на медицинска и дентална помощ, ако подадените документи отговарят на условията, указани в Нчационалните рамкови договори и Закона за здравното осигуряване.

За по- добра организация и прецизност на договорния процес в РЗОК -Търговище са сформирани работни групи по видове медицинска и дентална помощ, където ще се приемат и обработват документите .

След приключване на договорния процес, на вниманието на гражданите на област Търговище ще бъдат изложени списъци в сградата на РЗОК-Търговище, офисите на РЗОК в гр.Омуртаг и гр.Попово, с всички изпълнители на медицинска и дентална помощ от област Търговище, сключили договор с РЗОК.