обновена 1:07 PM EEST, Jul 9, 2020

РЗИ - Търговище с инициативи за Международния ден без тютюнопушене

2sou dt14

Днес се отбелязва Международният ден без тютюнопушене.

По традиция този ден е третият четвъртък на месец номври. Целта на този ден е да призове всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данни на Европейската комисия разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), докато 30% от 15-годишните момичета, което е най-високото равнище в ЕС – са редовни пушачи.

 В тази връзка мотото на Международния ден тази година е: „Спри сега за по-добро здраве утре”. Спирането на на тютюневите изделия,съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъжете и жените на всички възрасти – тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

По повод 21-ви ноември РЗИ - Търговище планира кампании за замерване на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин в кръвния поток сред  ученици от училищата в област Търговище.