обновена 3:21 PM EEST, Jul 9, 2020

Глоба за диагностика с несертифициран биоскенер

sgrada okrujen sud trg

От 1000 лв. на 800 лв. намалиха глобата на мъж, извършвал диагностика с биоскенер, без да притежава съответното разрешително и правоспособност.

Санкцията е наложена от Регионалната здравна инспекция в Търговище, след извършена през август по сигнал на Икономическа полиция планова проверка в бутик за здраве и красота в областния град.

Установено било, че се упражнява  неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве /диагностика/, който не попада в кръга на разрешените съгласно разпоредбата на чл. 116, ал.1 от Закона за здравето. Апаратурата, която лицето използва, е квалифицирана от производителя  като квантов резонансно-магнитен анализатор и работи на принципа на електромагнитни вълни. Установено е, че по време на проверката  има пациент, на който се извършва диагностика, е записано в решението на съда.

За констатираното административно нарушение е съставен акт и е наложена глоба в размер на 1000 лв. 

Потърпевшият обаче подава жалба до Районния съд в Търговище, считайки наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно.

При проверка законосъобразността на наказателното постановление е установено, че жалбоподателят няма необходимото образование по смисъла на чл. 167 от Закона за здравето, за да  извършва такава диагностика и лечение. При извършване на проверката е била поискана документация за използваната от него апаратура, както и за метода на изследване, който прилага. Жалбоподателят е представил брошура за квантова диагностика с уред „биоскенер“. В нея е описано, че апаратурата извършва анализ, диагностика и консултация, но не е сертифицирана, няма страна на произход, липсват и нужните реквизити, необходими за използването й в ЕС. Представените  и приети доказателства изцяло оборват твърденията на жалбоподателя, че не извършва посочената дейност. 

Според магистратите наложеното наказание като размер е значително завишено, предвид, че е първо нарушение и няма настъпили вредни последици на лица, приели доброволно рекламираната диагностика. Затова глобата е намалена от 1000 лева на 800 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Търговище.