обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

РЗОК-Търговище приема документи за сключване на договори с изпълнители на медицинска помощ

rzok trg

РЗОК-Търговище стартира процедура по прием на документи за сключване на договори е изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ, болници и лаборатории.

Съгласно Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022г. / обнародван в ДВ от 24.01.2020г./, директорът на РЗОК сключва индивидуални договори с изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ, болници и лаборатории на територията на съответната област.

Желаещите да подадат заявителни документи за работа с РЗОК-Търговище за 2020-2022г., могат да ги получат на място от Районната здравна каса в Търговище в срок до 30.01.2020 г.

Директорът на РЗОК-Търговище разглежда подадените документи и в едномесечен срок от датата на подаването, сключва договори с изпълнители на медицинска помощ, ако подадените документи отговарят на условията, указани в Националния рамков договор и Закона за здравното осигуряване.

За по- добра организация и прецизност на договорния процес в РЗОК -Търговище е сформирана работна група, която ще приема и обработва документите, каза директорът на здравната каса в Търговище Емил Стоянов.

След приключване на договорния процес, на вниманието на гражданите на област Търговище ще бъдат изложени списъци в сградата на РЗОК-Търговище, офисите на РЗОК в гр.Омуртаг и гр.Попово, с всички изпълнители на медицинска помощ от област Търговище, сключили договор с РЗОК.

Новината е тагната с: договори рзок-търговище документи