обновена 7:33 AM EEST, Oct 4, 2023

РЗИ - Търговище с актуална информация за качеството на питейната вода

voda 1222

Регионалната здравна инспекция в Търговище публикува на сaйтa си актуална информация за качеството на питейната вода в областта за периода 15 - 30 aпpил 2023 г.

Bижтe я:
1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

район Търговище

-с. Пайдушко - получава вода по 11 часа на ден

-с. Божурка - получава вода по 11 часа на ден

-с. Голямо Ново - получава вода по 12 часа на ден

район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода по 17 часа на ден

-с. Обител - получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Чернокапци - получава вода по 24 часа през 24 часа

район Попово

-с. Конак- недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа през 60 часа

-с. Кардам- недостиг по високата част на селото-получава вода по 10 часа на ден

-с. Долна Кабда-недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа на ден

-с. Люблен-недостиг в част от селото, получаващо вода от гравитачното водоснабдяване-получава вода по 12 часа на ден

район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -12 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 4 бр.

- с. Пролаз – не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 48/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 25/100 KOE/ml.

- с. Пчелно – не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.

- с. Велево – не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 45/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 30/100 KOE/ml.

- с. Капище – не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 26/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг - 5 бр.

6.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- с. Таймище- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 35/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1 бр.

8.От тях не отговаря на изискванията- 1 бр.

- с. Илийно – чешма стопански двор , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговаря на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания, за периода от 15.04-30.04.2023 г. – 1 бр.

- Ентероколит- 1

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

- Предписания- 3 бр.

- Акт - 2 бр.

Новината е тагната с: рзи търговище питейна вода