обновена 5:22 AM EEST, Oct 4, 2023

РЗИ с актуална информация за качеството на водата в област Търговище

voda 1222

Регионалната здравна инспекция в Търговище публикува на сaйтa си актуална информация за качеството на питейната вода в областта за периода 1 - 15 септември 2023 г.

Вижте я:

1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище към 15.09.2023 г.

район Търговище

-с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Божурка - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Кабда- получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Пресиян- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Алваново- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пробуда- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Търновца- получава вода по 12 часа на ден

-с. Черковна- получава вода по 12 часа на ден

-с. Овчарово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Копрец- получава вода по 12 часа на ден

-с. Драгановец- получава вода по 9 часа на ден

-с. Преселец- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Голямо ново- получава вода по 14 часа на ден

-с. Буйново- получава вода по 7 часа на ден

-с. Пресяк- получава вода по 7 часа на ден

-с. Дългач- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Маково- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Александрово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пролаз- получава вода по 24 часа през 72 часа

район Омуртаг

-гр. Омуртаг–осигурено водоподаване през ден от 16.00 ч.-22.00 ч.

-с. Голямо Църквище- няма водоподаване

-с. Рътлина- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 480 часа

-с. Красноселци- получава вода по 6 часа през 192 часа

-с. Могилец- получава вода по 8 часа през 144 часа

-с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 120 часа

-с. Паничино- получава вода по 72 часа през 96 часа

-с. Птичево- получава вода по 10 часа през 24 часа

-с. Великденче- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Змейно- получава вода по 10 часа през 24 часа

-с. Беломорци- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Звездица- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Врани кон- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Тъпчилещово- получава вода по 24 часа през 24 часа

район Попово

-с. Конак- абонатите от напорен водоем Арамия получават вода 24 ч. през 48 ч.- засегнато население -10 жители от 35

-с. Захари Стояново-получават вода от 17.00 до 20.00 часа през 48 часа-засегнато население 113 жители от югозападни и югоизточни части на населеното място от 168

-с. Паламарца-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Глогинка-получават вода по 24 часа през 48 часа-засегнато население-176 жители а 10 абоната без водоподаване от 332 жители

-с. Тръстика-на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа- засегнато население 15 човека от 191

-с. Априлово- получава вода по 9 часа на ден, 20 жители-абонати на „Керчанска махала“ получават вода по 4 часа на ден

-с. Еленово- на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа-засегнато население 15 човека от 239

-с. Кардам-на режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа- засегнато население 400 жители от 860

-с. Марчино- получава вода по 12 часа на ден

-с. Долна Кабда-на режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 87 жители от 116

-с. Цар Асен- получава вода по 36 часа през 12 часа

-с. Заветно- режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 40 жители от 83

район Опака

-с. Гърчиново- получават вода по 12 часа на ден- засегнато население-216 жители от 432

-с. Люблен-получават вода по 6 часа на ден-засегнато население 10 жители от 325

-с. Голямо Градище-получава вода по 14 часа на ден

-с. Горско Абланово-получана вода по 7 часа през 65 часа- засегнато население 5 жители от 295

район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода по 20 часа на ден- засегнато население-40 жители от 103

-с. Черна вода-- получава вода по 24 часа през 72 часа

2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -20 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 16 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 7 бр.

-с. Обител-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 40/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml.

-с. Чернокапци-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.

-с. Илийно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 50/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 40/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 50/100 KOE/ml.

-с. Пчелно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml.

-с. Висок- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml.

-с. Първан- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

-с. Птичево-– вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,7 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг - 4 бр.

6.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

-с. Петрино-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 23/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр

8.От тях не отговаря на изискванията- 3 бр.

-с. Илийно – чешма до стопански двор, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-с. Висок – чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-с. Веренци – чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговаря на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания, за периода от 01.09-15.09.2023 г. – 2 бр.

-Ротавирусен гастроентерит - 2

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания - 9 бр.

-Акт - 4 бр.