обновена 12:19 PM EEST, May 17, 2024

Здравеопазване

Здравеопазване

Обявление от УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

08 45 00 IMG0868terapiyamarinanoshtnasnimka2

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс“ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:

В три имунизационни кабинета в област Търговище поставят ваксини срещу COVID-19

vaks 421 

В област Търговище безплатно прилагане на ваксини срещу COVID-19 се извършва от всички общопрактикуващи лекари и в имунизационните кабинети на болниците в Омуртаг и Попово, както и в този - на РЗИ – Търговище.