charovna2017

обновена 3:02 PM EET, Nov 15, 2019

Здравеопазване

Здравеопазване

1 252 са ХИВ-позитивните лица в България

От началото на годината у нас са регистрирани 143 нови лица с ХИВ инфекция срещу 153 за същия период на миналата година. От новорегистрираните случаи през тази година 119 са мъже и 24 са жени, сочи официалната статистика на Министерство на здравеопазването към 25 ноември, т.г. Над 65% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица са открити в 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и от неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. Регистрираните ХИВ - позитивни лица са в много широки възрастови граници - от 15 до 66 години, като тази година се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. Особено тревожен е фактът, че над 52 % от новорегистрираните са млади хора на възраст между 15-29 години. Според пътя на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи - 32% (46 лица) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 20% (30 лица) са хомо/бисексуални мъже. 14% или 20 лица са открити в хода на изследвания по повод друго заболяване. В сравнение с 2008 г. (22%) делът на тази група е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за консултиране и изследване за ХИВ. От началото на годината са регистрирани 4 ХИВ позитивни бременни жени. Регистрирани са и 3 ХИВ - серопозитивни деца родени от ХИВ позитивни майки. Данните показват, че близо 60 % от новооткритите през първите 11 месеца на отчетения период лица са от София - град (45 лица) и региона на Пловдив (39 лица), които продължават да са регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик - (15 лица), Варна - (8 лица). В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица. Общо 1 252 са ХИВ-позитивните лица в България. На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията. В лабораторията на РИОКОЗ-Търговище, която се намира на улица «Трети март» № 61 (срещу СОУ за деца с увреден слух), всеки ден се извършват безплатни и анонимни изследвания по Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Търговищки лекари от Бърза помощ на среща в здравното министерство

lineika_matРазкриване на филиал на Центъра за спешна медицинска помощ в Опака и необходимост от увеличаване числеността на персонала в Търговище бяха основните проблеми, обсъдени на работна среща в министерството на здравеопазването, информират от пресцентъра на ГЕРБ - Търговище. След представянето на всички гледни точки, заместник министърът д-р Михаил Зортев и търговищките лекари от Бърза помощ се обединиха около мнението, че са необходими адекватни мерки, за да се гарантира и в бъдеще осигуряването на навременна и качествена спешна помощ за населението в областта.

Преди време на среща с народния представител от ГЕРБ Лили Боянова лекарите акцентираха върху проблемите на спешната помощ в Търговище. Най-сериозният от тях е недостигът на кадри. ЦСМП в Търговище е един от малкото в страната, където не е въведен 7-часов работен ден. Медиците представиха извлечения от месечния си график, от който е видно, че работят в екип от по двама-трима души. Това е в разрез с Правилника за организацията на дейността, който предвижда на смяна да дежурят по пет медицински лица. Липсата на кадрова обезпеченост води и до невъзможност за ползване на платените годишни отпуски по реда и условията, определени в Кодекса на труда. Затова лекарите настояват за увеличаване на наличния щат с разкриването на 15 нови щатни бройки. Другият основен проблем на Центъра е свързан с недостатъчния брой линейки. Само три коли обслужват спешните случаи в община Търговище.

На срещата в здравното министерство, инициирана от Лили Боянова, присъстваха също областният управител Митко Стайков и директорът на РЦЗ д-р Венка Стоянова.