обновена 3:09 PM EET, Nov 28, 2020

Икономика

Икономика

Намаляват наетите на трудов договор в областта

57325126 349469662355518 498870454409232384 n

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2020 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 25.8 хиляди.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Покана за публично събитие

pr 810201

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент по проект ”Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 09.10.2020 г. от 15.00 часа в сградата на „ГЛАСКО“ ООД (гр. Търговище , Индустриална зона).

На събитието ще бъде предоставена информация за успешното приключване и закриване изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани лица.

pr 810202

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Екоинспекцията извърши проверка по сигнал за горене на гуми и неприятна миризма в Търговищко

riosv tab15

Експерти на РИОСВ - Шумен извършиха незабавна проверка по сигнал за горене на гуми и неприятна миризма с черен дим от птицеферма в посока с. Подгорица, община Търговище.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

pr 1610201

Успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Гласко“ ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0777-C01

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Полицията в Търговище с превантивни мерки за безопасно протичане на ловния сезон

mvr 07201

С предстоящото на 3.10.2020 г., събота,  откриване на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и на груповия лов за дива свиня в областта ще стартира и специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

"Шишеджам" планира да произвежда чаши със специално покритие против Ковид

trakiqglas 0914

Турската компания „Шишеджам“ планира да произвежда чаши със специално покритие, както и други стъклени съдове, с покритие против разпространението на заразата от Ковид.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Лек ръст на наетите лица

58375208 547529692438394 5880369664894173184 n

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2020 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 26.0 хиляди.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Покана за публично събитие

pr 810201

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент  по проект ”Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 10.10.2020 г. от 10.00 часа в сградата на  „ГЛАСКО“ ООД  (гр.  Търговище , Индустриална зона).  

На събитието ще бъде предоставена информация за внедрените нови ДМА  и нови продукти с висока добавена стойност, в резултат от изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани лица и представители на бизнеса.

pr 81020233

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Мащабно замърсяване на язовир „Съединение“

116365512 291354842142898 680749044445095800 n

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), представители на Областна администрация –Търговище  извършиха съвместна проверка на място и отбраха четири водни проби  от повърхностните води на яз. „Съединение“ с цел анализиране  по физико-химични елементи за качество.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика