charovna2017

обновена 2:04 PM EET, Feb 19, 2019

Повишават енергийната ефективност в „Лидер маг“ ЕООД по европроект

  • Публикувано в Икономика

pr3 0118

pr4 0118

Търговищката фирма „Лидер маг“ ЕООД започва работа по проект „Повишаване на енергийната ефективност“ чрез закупуване на ново оборудване, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Евопейския фонд за регионално развитие.


Основната цел на проекта е насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел - постигане на устойчив растеж и конкурентноспособност на икономиката.


През 2017 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Лидер маг“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“. Бюджетът по проекта възлиза на 1 863 264.60 лв., от които 1 314 043.22 лв. - безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на проекта стартира на 20.11.2017 г. и приключва на 20.05.2019 г. Общата му продължителност е 18 месеца, каза на пресконференцията по представяне на проекта ръководителят му Иван Котов.

pr5 0118
Той запозна присъстващите със специфичните цели на проекта - разширяване на производствения капацитет на предприятието, намаляване времето за производство и себестойността на единица продукция, повишаване на енергийната ефективност и постигане на минимум 5% общи енергийни спестявания чрез прилагане на енергийно ефективни мерки. Освен това ще намалим емисиите CO2 и ще повишим конкурентоспособността на предприятието, поясни Котов.


Той набеляза и предвидените дейности, посредством които ще бъдат постигнати набелязаните цели. Вече е извършено обследване за енергийна ефективност. Предстои да бъдат закупени 2 броя стругово-фрезови обработващи машини. Те са с високо КПД и с нисък разход на енергия. Ще бъде въведено сертифициране на ISO 50 001:2011, подчерта Котов.

pr6 0118
В скоро време ще се проведат процедури за избор на изпълнител за доставка на заложеното по проекта оборудване, след което ще бъде сключен договор с избрания изпълнител. На по-късен етап ще се подбере и изпълнител за внедряването и сертифицирането на ISO 50 001:2011.


Фирмата „Лидер маг“ ЕООД е създадена през 2006 г. Основната й дейност включва изработка и ремонт на широка гама от детайли, използвани в производството на стъклени домакински изделия. Нашата компания използва най–новите технологии и качествени материали в производствения си процес. Основно реализираме продукцията си на вътрешния пазар, но сме в процес на проучване и на външния, каза ръководителят на проекта. Той поясни, че това е втори проект, по който работи предприятието. Първият е бил за „Подобряване на производствения капацитет и създаване на предпоставки за реализиране на износ“ по същата програма.

pr2 0118