charovna2017

обновена 8:57 AM EET, Feb 23, 2019

Остава седмица за ползване на отстъпката за декларация по интернет

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg


367 са общо подадените до този момент годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в офиса на НАП в Търговище, като 246 от тях са подадени по електронен път. От тях 125 формуляри са изпратени в НАП с персонален идентификационен код /ПИК/, а 121 – с електронен подпис.


Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв.
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.


Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

Декларациите се подават в офисите на НАП по постоянен адрес на физическото лице, по пощата с обратна разписка или по интернет.


От НАП напомнят, че най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.
Информация за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски граждани и фирми могат да получат на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Разяснения може да се получат и в офиса на приходната администрация.