обновена 3:08 PM EET, Nov 24, 2020

Над 52 хиляди клиенти обслужи офисът на НАП в Търговище

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg

ТД на НАП Варна - офис Търговище събра с 8 765 000лв. повече спрямо 2017 година.

Годишният план за приходите на офис Търговище при ТД на НАП-Варна, е изпълнен на 101,09%. Постъпленията по сметките на офиса от данъци и осигурителни вноски през 2018 г. са 114 225 850 лв. Събраните приходи са с 8,765 млн. лв. повече в сравнение със събраните за 2017 г.

Постъпилите вноски чрез внедрената нова услуга за клиентите на НАП – плащане чрез терминално устройство ПОС  са 1,151 млн. лв. Общо през 2018 г. са направени 1649 бр. плащания.

За изминалата година в офиса са били обслужени 52 362 клиенти при средно време за изчакване 3,07 мин. и средно време за обслужване 6,59 мин., което е под общия норматив от 20 мин. в Наредбата за административно обслужване.