charovna2017

обновена 8:47 AM EET, Feb 26, 2020

На 13-то място сме по размер на преките чуждестранни инвестиции

  • Публикувано в Икономика

garatrg 1018

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Търговище към 31.12.2017 г. възлизат на 244.8 млн. евро, което е с 7.7% повече в сравнение с 2016 година.

За това информираха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 238.9 млн. евро или с 9.0% повече спрямо предходната година.

Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор услуги (Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 4.2 млн. евро, или с 5.9% повече в сравнение с предходната година и сектора на строителството – 0.3 млн. евро, което е с 9.7% по-малко спрямо 2016 година.

В сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. са 0.2 млн. евро, или с 45.3% по-малко в сравнение с предходната година.

През 2017 г. област Търговище се нарежда на 13-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 1.0% и съответно 9.5% за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Търговище с 210.9 млн. евро.